Allt fler hus Svanenmärkta

Antalet bostadshus med Svanenmärkning ökar kraftigt. Hösten 2016 var nära 200 procent fler hus under uppförande jämfört med ett år tidigare.

Mer medvetna konsumenter och drivande byggföretag tros vara viktiga orsaker till att antalet Svanenmärkta bostäder ökar. I oktober var nästan 5 000 bostadshus med denna märkning under uppförande, att jämföra med 1 700 hus i augusti 2015. Största ökningen noterades för hyreshus. Antalet färdigställda hus i oktober 2016 var lite drygt 1 600.
– De aktörer i byggbranschen som har Svanenlicens ligger i bräschen i arbetet för att nå tuffa miljö- och klimatmål. Det tror vi utgör en stor del av vår framgång med kriterierna, säger Ragnar Unge, vd för Miljömärkning Sverige som ansvarar för Svanen.

Flera företag, som Veidekke och Skanska, har beslutat att alla bostäder som de bygger i egen regi i Sverige ska vara Svanenmärkta. Bonava (tidigare NCC Boende) har som princip att alla nya småhus ska ha märkningen.

Marie Granmar
redaktion@aktuellhallbarhet.se