Allt mer hållbar kongressbyggnad

Kongress-, kontors- och hotellbyggnaden Stockholm Waterfront är sex år gammal och mer hållbar än någonsin. Ständiga förbättringar gör att energinotan per gäst successivt minskar.

Senaste åtgärden i omtalade Stockholm Waterfront, nära Centralstationen, är bytet till mer energieffektiv belysning, bland annat LED. Detta tillsammans med nya sensorer för behovsstyrning förväntas sänka elnotan ytterligare i det redan energieffektiva huset.
– Vi har ju sammanlagt cirka 50 000 kvadratmeter här, så det blir många lampor och en rejäl elbesparing. Samtidigt arbetar vi tillsammans med personalen för att ändra rutiner som påverkar användningen av el, värme och kyla, berättar Sam Holmberg, hotellchef hos Radisson Blu Waterfront Hotel.

Utöver den kända diskussionen om kongressbyggnadens fasad och läge mittemot Stockholms stadshus, utmärker den sig genom sina många energilösningar. Från början finns här ett system för frikyla, där kallt vatten hämtas varje natt från Klara sjö. Vattnet lagras i ett 250 ton stort islager i byggnadens källare. Detta bidrar till att minimera behovet av kyla producerad med eldrivna kylmaskiner.
– Vi kan konstatera att det var ett bra beslut som fattades från början – att kombinera beprövad teknik, som islagret, med ny teknik, som solfångarfasaden. Kombinationen av kontor, som behöver mest kyla på dagen, med hotellet som behöver mer kyla på natten är också bra, säger Sam Holmberg.

Glasfasaden som vetter mot stadshuset är 128 meter lång och åtta meter hög och består av 1 040 kvadratmeter solfångare. Luft som strömmar nerifrån och upp genom fasaden värms av solen och bidrar till uppvärmningen av huset. I genomsnitt ger det en megawatt värme per dag – utan att ge övertemperaturer i byggnaden.
– När man står innanför fönstren en solig dag tror man att det ska kännas väldigt varmt, men det gör det inte. Fasaden ger nämligen också solavskärmning. Dessutom dämpar den buller, säger Sam Holmberg.

Över lag är han och husets gäster nöjda med hur allt fungerar. Många kunder tycker att det är spännande att byggnaden drivs så miljöanpassat. Under årens lopp har det också kommit många studiebesök med grupper från hela världen – nyligen en delegation från japanska staten. Deltagarna var imponerade och sa att de skulle bygga något liknande i Japan.
– En ytterligare åtgärd som vi själva är intresserade av är solel, som vi håller på att titta på. Det finns också planer på att förlänga rören från Mälaren till islagret, och gräva ner dem djupare. Det skulle göra att vattnet hålls konstant kallare, vilket ger bättre kyleffekt, säger Sam Holmberg.

Det största problemet som uppstått hittills i byggnaden var när ett vattenrör gick sönder och orsakade kortslutning i styrsystemet för värme och kyla.
– Det var ett designfel. Det är förstås inte bra att dra vattenrör ovanför en styrcentral.

Redan när Stockholm Waterfront stod klart 2011 kunde det stoltsera med en Svanenmärkning. Förbättringar gjorde att byggnaden 2014 kvalificerade sig till den globala certifieringen Green Key.

Uppskattningar visar också att huset med råge klarar kraven för energieffektivitet i EU-standarden Green Building. Men någon exakt siffra kan Sam Holmberg inte redovisa. Energianvändningen beror på så många olika faktorer.
– Det vi kan se är att energinotan per gäst blir lägre här än på våra andra hotell.