Barkarby blir klimatsmart

– På ett unikt tidigt stadium planerar vi staden i syfte att stimulera samhällsutvecklingen i alla led, säger Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör på Järfälla kommun. E.ON är en central partner i detta arbete. Erfarenheterna av att tillsammans med Malmö Stad bygga upp Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel, Hyllie, tar E.ON nu med till Stockholmsregionen.

En ny klimatsmart stadsdel växer fram i Järfälla kommun, med E.ON som energipartner. Järfälla Kommun

– På ett unikt tidigt stadium planerar vi staden i syfte att stimulera samhällsutvecklingen i alla led, säger Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör på Järfälla kommun.

E.ON är en central partner i detta arbete.  Erfarenheterna av att tillsammans med Malmö Stad bygga upp Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel, Hyllie, tar E.ON nu med till Stockholmsregionen.

– Det är tacksamt att samarbeta med E.ON som på alla nivåer är lyhörda och har lösningar. Lika viktigt som klimatsmarthet är hållbar tillväxt som gynnar både innovation och näringsliv. Hållbar tillväxt är en förutsättning för att Stockholm ska vara attraktivt, säger Emelie Grind vidare.

Mattias Örtenvik är ansvarig för innovationer och projekt inom Hållbar Stad på E.ON. Det innebär att han är med och utvecklar framtidens städer tillsammans med kommuner och byggherrar. E.ON förser nya stadsbyggnadsprojekt med smarta energi-lösningar som skapar hållbara värden för staden och dess invånare.

– Digitaliseringen har drivit på utvecklingen och förändringstakten är otroligt hög. Det som görs på lokal nivå sprids. Smart hållbarhet är attraktivt ur alla aspekter. En effekt av den är att koldioxidutsläppen minskar, berättar han.

År 2011 satte sig E.ON ner med Malmö stad och det kommunala vatten- och avloppsbolaget  VA SYD och förhandlade fram ett så kallat klimatkontrakt inför byggnationen av den nya stadsdelen i Hyllie. Kraven var höga och nu är den första fasen klar.  Innovationerna och resultaten har lockat besökare från hela världen.

– Det häftigaste vi har varit med om är att faktiskt kunna omsätta vision och strategi i operativ handling, förklarar Mattias Örtenvik.

I Hyllie finns nu energilösningar med 100 procent förnybar och återvunnen energi. Här byggs också smarta nät där en och samma lösning styr allt; värme, kyla och el. Utvecklingen av dessa system revolutionerar redan energifrågan, men är ännu bara i sin linda.

– Vi ska skruva upp innovationsgraden flera snäpp nu i Barkarby, konstaterar han.

e-on-1

Hyllie, Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel. 

Så funkar smarta nät i den hållbara staden

Enkelt uttryckt handlar det om att utnyttja kapaciteten på ett optimalt sätt. Solcellsproducerad el kan finnas tillgängligt i ett lokalt nät alla tider på dygnet. Ett enskilt hus kan vara sitt eget energilager. Människor kan styra sin förbrukning men också producera energi själva, till exempel med hjälp av små vindkraftverk på fastigheterna och få betalt för överskottet.

Är du riktigt duktig på att sopsortera kanske du kan sänka dina värmekostnader. Digitaliseringen innebär att det går att mäta vad som händer gällande konsumtion och avfall i varje fastighet. Och därmed integrera lösningar i ett hållbart kretslopp.

Om Barkarbystaden

Barkarbystaden är det största utbyggnadsområdet i Stockholmstrakten. Här byggs en levande stad med 18 000 nya bostäder, 140 kvarter och 10 000 nya arbetsplatser.

Om E.ON

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, ett av världens största investerarägda energiföretag.