Bostadsområde med ”extra allt”

Bostadsrättsföreningen Viva i Göteborg ska få moderna lösningar inom social, ekonomisk samt energi- och miljömässig hållbarhet.

Kvarteret med 133 lägenheter som byggs högt uppe på berget i stadsdelen Guldheden i Göteborg ska bli ett plusenergikvarter med ”extra allt” inom hållbarhet.

Kvarteret utformas med utgångspunkt från några av resultaten från byggherren Riksbyggens forskningsprojekt Positive Footprint Housing som startade 2011. Några exempel på resultat är krav på betongen utifrån klimatpåverkan, flexibla planlösningar och något mindre lägenhetsytor till förmån för fler gemensamma ytor. Det finns också planer på en elbilspool.
– Vi ska hjälpa de boende att leva energismartare, men utan att vara utbildade ingenjörer. Exempelvis kan det handla om en tvättstuge-app som hjälper till, säger Mari-Louise Persson, energistrateg hos Riksbyggen.

Bostadsrättsföreningen Viva förväntas få ett överskott av energi på cirka fem megawattimmar, beräknat över året. Riksbyggen, som även ska förvalta kvarteret, siktar också på miljöcertifieringen Miljöbyggnad Guld. Byggnadens energibehov beräknas bli 55 kWh/kvm, år.

Den teknik som ska hjälpa kvarteret att nå plusenergistatus är huvudsakligen bergvärme i kombination med fjärrvärme (som spets), värmelagring i stommen, i borrhål och ackumulatortankar, ventilation med värmeåtervinning samt solceller på taket. Kyla från borrhålen förväntas komma till nytta i forskningslokaler på närbelägna Chalmers campus.

Genom ett samarbete med Volvo kommer begagnade batterier från elbussar att användas för lagring av el. På så vis kan mer egenproducerad solel behållas i kvarteret.

Inflyttningen planeras till 2018 och under de närmaste åren kommer forskare på bland annat Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet och SP/Rise att utvärdera de olika lösningarna.