Byggstart för plusenergibostäder

Om ett par år kan Stockholm stoltsera med sina första flerfamiljshus som genererar mer energi än de gör av med. Bygget av två plusenergihus i Norra Djurgårdsstaden har dragit igång.

De två husen med sammanlagt 43 lägenheter kommer att nå plusenergistatus med hjälp av solceller, eget vindkraftverk, bergvärme, högeffektiv isolering och återvinning av avloppsvatten. En unik arkitektonisk gestaltning bidrar också till att uppnå kraven för plusenergihus. Bland annat får delar av husen växthusliknande inglasningar.

Redan 2014 vann byggherren Stockholmshem Stockholms stads prestigefyllda tävling om markanvisningen i Norra Djurgårdsstaden. Vinsten motiverades med att här fanns ”ett helhetstänk för energieffektivitet och goda boendemiljöer med ett intressant och spännande arkitektoniskt uttryck”.

De två flerfamiljshusen byggs inom etappen som kallas Brofästet, och inflyttning är planerad till någon gång under 2019. Totalt cirka 560 lägenheter uppförs av nio byggherrar inom etappen.