Fem svenska byggprojekt till Hong Kong

Byggprojekt från Malmö, Växjö och Göteborg ska representera Sverige under världens största konferens för hållbart samhällsbyggande, World Sustainable Built Environment i Hong Kong i juni.

Plan för bilfritt city på remiss

Fler bilfria torg och gator, med breda trottoarer och enbart kollektiv- och cykeltrafik. Det är några av förslagen i Stockholms nya trafik- och gatumiljöplan som nu är ute på remiss.

Mer skog i framtidens städer

Skog kan bli ännu bättre integrerad i tätorter. Det visar 30 år av studier i landskapslaboratoriet vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Erfarenheterna ska nu samlas i en bok.

Sakernas internet för fjärrvärme

Noggrann, digital avläsning av fjärrvärme är en av teknikerna som testas i projektet Hot Remote i Linköping. Resultaten ska redovisas i september.

Allt mer hållbar kongressbyggnad

Kongress-, kontors- och hotellbyggnaden Stockholm Waterfront är sex år gammal och mer hållbar än någonsin. Ständiga förbättringar gör att energinotan per gäst successivt minskar.

Ny mötesplats för hållbar stad

Engagerade inom hållbar stadsutveckling har fått en ny mötesplats, i Hammarby sjöstad utanför Stockholm. Nyligen invigdes plattformen Smart City Sweden.

Miljöbyggnad klar

Den svenska certifieringen Miljöbyggnad har uppdaterats till en ny version. De nya manualerna finns för nedladdning från 10 maj.

Här skolas hållbara byggare

Gymnasieelever och studenter vid en YH-utbildning i Alingsås bygger ett Attefallshus som är självförsörjande av el åtta av årets tolv månader. I juni beräknas huset vara klart.

Nytt hus för samhällsbyggnadsforskning

Johanneberg Science Park etapp 2 (JSP2) byggs på en parkering mellan det befintliga JSP1-huset och institutionen för väg- och vatten, på Chalmers södra område. Syftet med det nya kontorshuset är att erbjuda en mötesplats för forskning och innovation kring samhällsbyggnad, där näringsliv och akademi kan samverka.

Rapport om framtidens goda stad

Hur kan planerings- och beslutsprocesser för svenskt stadsbyggande bli mer hållbara? Denna och andra frågor analyseras i en ny rapport från Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

Social hållbarhet viktigast

Största och viktigaste utmaningen vid hållbar stadsutveckling är den sociala hållbarheten. Det menar Sima Zangiabadi, affärsutvecklingschef hos Peab Bostad i Solna.

Första storstaden helt utan bilar

I sundet mellan Malaysia och Singapore byggs just nu en ny, helt bilfri, stad. Målet för Forest City är att den ska bli världens grönaste storstad med plats för 700 000 invånare.

Stöd till digitalt samhällsbyggande

Staten satsar 7,7 miljoner kronor på utveckling av digitalt samhällsbyggande. Den nya utlysningen av medel ska stimulera innovativa, digitala lösningar som förbättrar samhällsbyggandet och industriella byggprocesser.

Vill ha agenda för vatteninnovation

Hanteringen av vatten i Europa behöver bli effektivare och säkrare. Därför efterlyser EU:s regionkommitté, CoR, en ny agenda för vatteninnovation.

Hållbarhetspriser till Malmö och Bryssel

Vinnarna av EU-kommissionens utmärkelser för hållbar rörlighet är den här gången Malmö och Bryssel. Pristagarna tillkännagavs nyligen under en ceremoni i Bryssel.