Ökat intresse för integrerade solceller

Allt fler arkitekter och byggare intresserar sig för solceller som är integrerade i takpannor och glasfasader. Det kan hjälpa Sverige att nå längre än målet om tio terawattimmar solel per år, menar specialisten Charlotta Winkler.

Vattenbrist ökar behovet av nytänkande

Fler kraftiga skyfall och mer torka, i sviterna av klimatförändringarna, ställer nya krav på samhällets vattenhantering. Det gäller att våga utmana de traditionella VA-lösningarna, menar Åsa Malmäng Pohl, hos konsultföretaget Orbicon.

Göteborg vill bli vattenklok stad

Flera platser i Sverige har drabbats av allvarliga problem med föroreningar i dricksvattnet och vattenbrist. Det vill Göteborg undvika och planerar därför att bli en så kallad vattenklok stad.

Stockholm får fler gröna tak

Den stora ombyggnationen av kvarteren runt Gallerian i Stockholm kommer även att ge staden nya stora ytor av gröna tak. Restauranger och odlingar planeras på det som fått namnet Rooftop.

Hållbar logistik i Arenastaden

Fyra aktörer inleder samarbete kring ett nytt, hållbart logistikcenter i Arenastaden i Solna. Leveranser, returhantering och återvinning från butiker, boenden och arbetsplatser ska hanteras i ett gemensamt flöde.

Byggstart för plusenergibostäder

Om ett par år kan Stockholm stoltsera med sina första flerfamiljshus som genererar mer energi än de gör av med. Bygget av två plusenergihus i Norra Djurgårdsstaden har dragit igång.

Örebro kommun – först i Sverige att investera grönt

Många företag och kommuner jobbar för att minska sin klimatpåverkan inom energi, transporter och fastigheter. Men deras kapital arbetar ofta i motsatt riktning. Ett undantag är Örebro kommun som var först i Sverige att investera för en grönare framtid.

Fem svenska byggprojekt till Hong Kong

Byggprojekt från Malmö, Växjö och Göteborg ska representera Sverige under världens största konferens för hållbart samhällsbyggande, World Sustainable Built Environment i Hong Kong i juni.

Plan för bilfritt city på remiss

Fler bilfria torg och gator, med breda trottoarer och enbart kollektiv- och cykeltrafik. Det är några av förslagen i Stockholms nya trafik- och gatumiljöplan som nu är ute på remiss.

Mer skog i framtidens städer

Skog kan bli ännu bättre integrerad i tätorter. Det visar 30 år av studier i landskapslaboratoriet vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Erfarenheterna ska nu samlas i en bok.

Sakernas internet för fjärrvärme

Noggrann, digital avläsning av fjärrvärme är en av teknikerna som testas i projektet Hot Remote i Linköping. Resultaten ska redovisas i september.

Allt mer hållbar kongressbyggnad

Kongress-, kontors- och hotellbyggnaden Stockholm Waterfront är sex år gammal och mer hållbar än någonsin. Ständiga förbättringar gör att energinotan per gäst successivt minskar.

Ny mötesplats för hållbar stad

Engagerade inom hållbar stadsutveckling har fått en ny mötesplats, i Hammarby sjöstad utanför Stockholm. Nyligen invigdes plattformen Smart City Sweden.

Miljöbyggnad klar

Den svenska certifieringen Miljöbyggnad har uppdaterats till en ny version. De nya manualerna finns för nedladdning från 10 maj.

Här skolas hållbara byggare

Gymnasieelever och studenter vid en YH-utbildning i Alingsås bygger ett Attefallshus som är självförsörjande av el åtta av årets tolv månader. I juni beräknas huset vara klart.

Nytt hus för samhällsbyggnadsforskning

Johanneberg Science Park etapp 2 (JSP2) byggs på en parkering mellan det befintliga JSP1-huset och institutionen för väg- och vatten, på Chalmers södra område. Syftet med det nya kontorshuset är att erbjuda en mötesplats för forskning och innovation kring samhällsbyggnad, där näringsliv och akademi kan samverka.