Miljömärkning uppdateras

Miljöcertifieringen Miljöbyggnad får snart en ny version, kallad 3.0. Förslaget lades nyligen ut på remiss.

Större städer ger hållbarhetsfördelar

Den snabba urbaniseringen i världen slukar jordbruksmark, men den har också fördelar när det gäller hållbarhet. Det menar ekonomen och författaren Kjell A Nordström.

Nya satsningar på utveckling av miljöteknik

Staten satsar 26 miljoner kronor på utveckling av ny miljöteknik i så kallade testbäddar. Till exempel demoprojekt för vertikal odling, ny avloppsrening och bortsortering av farligt avfall.

Urbanisering hotar åkermark

Världens växande städer riskerar att förstöra avsevärda delar av jordens bästa odlingsmark, enligt en ny studie.

Inkomsttak för hyreskontrakt omdebatterat

Är ”social housing” en bra metod för att hjälpa människor till en bostad, eller sätter det hyresförhandlingssystemet ur spel? Frågan debatterades nyligen i riksdagen. 

Mötesplats för hållbar stadsutveckling

I programmet Citylab Action träffas representanter från olika stadsutvecklingsprojekt och utbyter kunskap. Efter en lyckad pilotomgång kommer programmet att fortsätta nästa år med tio nya projekt.

Naturens tjänster värdefulla för staden

Parker, grön- och vattenområden i den byggda miljön är värdefulla. Det vill Boverket göra tydligare med hjälp av en ny vägledning för hur så kallade ekosystemtjänster kan användas.

Barkarby blir klimatsmart

– På ett unikt tidigt stadium planerar vi staden i syfte att stimulera samhällsutvecklingen i alla led, säger Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör på Järfälla kommun.

E.ON är en central partner i detta arbete. Erfarenheterna av att tillsammans med Malmö Stad bygga upp Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel, Hyllie, tar E.ON nu med till Stockholmsregionen.

Allt fler hus Svanenmärkta

Antalet bostadshus med Svanenmärkning ökar kraftigt. Hösten 2016 var nära 200 procent fler hus under uppförande jämfört med ett år tidigare.

Stöd till hållbara stadsinnovationer

Ny teknik och bättre system ska ge mer hållbara städer. Under fyra år delar staten därför ut sammanlagt 68 miljoner kronor till stadsnära hållbarhetsprojekt.

Solelskatt bromsar satsningar

Nyligen flaggade regeringen för att den kritiserade skatten på solcellsanläggningar ska minskas igen. Men många bromsade projekt blir troligen inte av.

Efterfrågan större än utbud för återbrukade inredningar

En ny affärsmodell bygger på att sälja vidare utrivna inredningar från kontors- och affärsfastigheter . Tillsammans med återbruksföretaget Kompanjonen försöker fastighetsbolaget Vasakronan nyttja möjligheterna – men efterfrågan på begagnade byggdetaljer är större än efterfrågan.

Wallenstam: Satsningen på vindkraft viktig oavsett elpris

Fastighetsbolaget Wallenstam gjorde 2005 analysen att energipriserna skulle stiga, och satsade därför stort på egen energiproduktion i form av vindkraft. Idag är bolaget självförsörjande på vindkraft, men de numera låga energipriserna har inte gynnat satsningen prismässigt.

Googles kartor räddar favelor från utplåning

I åratal har invånarna i Rio de Janeiros fattiga stadsdelar, favelorna, kämpat för ett erkännande av att distrikten finns där och att de inte bör utplånas. Nu visar dock Google upp områdena som de är, genom sin karttjänst Google Maps, vilket kan ge favelaborna viktig dokumentation i deras kamp.

Västlänken liknas vid död papegoja

Medborgardialogen, ett folkligt upprop mot Västlänken i Göteborg, liknar nu det stora infrastrukturpaketet vid Monty Pythons uppstoppade papegoja Polly. Göteborgspolitikerna och deras försvar av väg- och tunnelsatsningen jämförs med rollfiguren i sketchen, som vägrar att lyssna på att hans döda papegoja inte är levande.

Genombrott för klimatsmarta skräpkorgar

Skräpkorgen BigBelly Solar kan genom uppkoppling mot renhållningskontor skicka data om när de behöver tömmas. På det sättet ska onödiga tömningsturer elimineras, medan fler tunnor ska kunna ställas ut där mycket skräp brukar slängas. Nu hakar alltfler kommuner på konceptet.

Svensk forskningsarena för framtidens boende får internationellt pris

Vid tävlingen Green Building Solution Awards den 14 november kom HSB Living Lab på pallplats med sitt tredjepris i kategorin Smart Building. Tävlingen ägde rum under den viktiga konferensen COP22 i marockanska Marrakech. HSB vill med sitt Living Lab sprida bästa praxis för hållbara städer globalt.

Hammarby Sjöstad blir nationell exportplattform

Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att fram till 2018 stödja arbetet med att främja svensk export av miljö- och klimatteknik genom att utveckla export- och investeringsplattformen ”Hammarby Sjöstad 2.0”.

Stockholm Stad möter kritik om ”Cykelmiljarden” med 90 miljoner

Stockholms stad har fått kritik för att inte tillräckligt mycket pengar ännu har betalats ut från den så kallade ”Cykelmiljard”-satsningen. Nu satsar staden 90 miljoner på en utbyggnad av cykelbanan längs Ulvsundavägen, ett av de stråk med sämst framkomlighet.