Ny utvärdering av nordligaste passivhuset

Utvärderingen av Sveriges nordligaste passivhus i Kiruna fortsätter under ytterligare ett år. Nya familjer som bor mer permanent i huset förväntas flytta in snart.

Smart elnät testat på Gotland

Cirka 1 200 hushåll på Gotland har ingått i ett forskningsprojekt om smarta elnät under de senaste fyra åren. Nu är resultaten från projektet klara.

Fakta för hållbart byggande

Är byggsektorn en miljöbov och vilka alternativ finns för den som vill bygga nytt, bygga om eller klimatanpassa hus och infrastruktur? Det och andra frågor får svar i energi- och klimatstrategen Johnny Kellners nya bok.

Lerans återkomst som byggmaterial

Skivmaterial till isolering, murbruk eller stenar är några av de byggprodukter som med fördel kan tillverkas av lera. I Tyskland är lertekniker redan en miljardindustri.

Största plushuset i Västerås

Sveriges första och största plusenergihus som ska uppnå certifieringen Miljöbyggnad Guld byggs just nu i Västerås.

Nytt samarbete kring hållbar innovation

Sverige och Tyskland har ingått ett partnerskap för att skapa mer innovation för en hållbar framtid. Utveckling av elektrifierade transporter är en av fyra hörnstenar.

Nya modeller för säker prognos

Ett nytt projekt i Uppsala ska ta fram datormodeller för säkrare prognoser av solelproduktion. De behövs när andelen förnybar el ökar i elnäten.

Nu lanseras ny nordisk urban agenda

Norden har fått en egen urban agenda. Bland annat finns numera sex grundläggande principer som ska vägleda hållbar, urban utveckling i de nordiska länderna.

Prisad för träbyggnad

Byggföretaget Folkhems vd Arne Olsson är den första att ta emot nya utmärkelsen Trästadens Gnista – för sina pionjärinsatser inom träbyggande i Sverige.

Ny idétävling om kollektivt resande

Studenter från alla svenska arkitektskolor bjuds in att delta i en idétävling om framtidens kollektiva resande. Sista anmälningsdag är 2 februari.

Solenergin tar inte semester

Snart kommer de att starta en egen solcellsanläggning och kan då sälja tillbaka sin överskottsel. I samarbete med Telge Energi ska Lamiflex nu satsa ännu mer på solenergi.
– Vem vill inte jobba på ett bolag där de anställda får köra Tesla på egenproducerad solel, säger vd:n Adrian Robert.

Dolda asbestkällor kartläggs

Trots att all användning av asbest är förbjuden sedan 1982 är antalet årligen insjuknade i malignt mesoteliom konstant sedan 1990-talet. Ny forskning ska gå till botten med varför.

Miljömärkning uppdateras

Miljöcertifieringen Miljöbyggnad får snart en ny version, kallad 3.0. Förslaget lades nyligen ut på remiss.