Största plushuset i Västerås

Sveriges första och största plusenergihus som ska uppnå certifieringen Miljöbyggnad Guld byggs just nu i Västerås.

Nytt samarbete kring hållbar innovation

Sverige och Tyskland har ingått ett partnerskap för att skapa mer innovation för en hållbar framtid. Utveckling av elektrifierade transporter är en av fyra hörnstenar.

Nya modeller för säker prognos

Ett nytt projekt i Uppsala ska ta fram datormodeller för säkrare prognoser av solelproduktion. De behövs när andelen förnybar el ökar i elnäten.

Nu lanseras ny nordisk urban agenda

Norden har fått en egen urban agenda. Bland annat finns numera sex grundläggande principer som ska vägleda hållbar, urban utveckling i de nordiska länderna.

Prisad för träbyggnad

Byggföretaget Folkhems vd Arne Olsson är den första att ta emot nya utmärkelsen Trästadens Gnista – för sina pionjärinsatser inom träbyggande i Sverige.

Ny idétävling om kollektivt resande

Studenter från alla svenska arkitektskolor bjuds in att delta i en idétävling om framtidens kollektiva resande. Sista anmälningsdag är 2 februari.

Solenergin tar inte semester

Snart kommer de att starta en egen solcellsanläggning och kan då sälja tillbaka sin överskottsel. I samarbete med Telge Energi ska Lamiflex nu satsa ännu mer på solenergi.
– Vem vill inte jobba på ett bolag där de anställda får köra Tesla på egenproducerad solel, säger vd:n Adrian Robert.

Dolda asbestkällor kartläggs

Trots att all användning av asbest är förbjuden sedan 1982 är antalet årligen insjuknade i malignt mesoteliom konstant sedan 1990-talet. Ny forskning ska gå till botten med varför.

Miljömärkning uppdateras

Miljöcertifieringen Miljöbyggnad får snart en ny version, kallad 3.0. Förslaget lades nyligen ut på remiss.

Större städer ger hållbarhetsfördelar

Den snabba urbaniseringen i världen slukar jordbruksmark, men den har också fördelar när det gäller hållbarhet. Det menar ekonomen och författaren Kjell A Nordström.

Nya satsningar på utveckling av miljöteknik

Staten satsar 26 miljoner kronor på utveckling av ny miljöteknik i så kallade testbäddar. Till exempel demoprojekt för vertikal odling, ny avloppsrening och bortsortering av farligt avfall.

Urbanisering hotar åkermark

Världens växande städer riskerar att förstöra avsevärda delar av jordens bästa odlingsmark, enligt en ny studie.

Inkomsttak för hyreskontrakt omdebatterat

Är ”social housing” en bra metod för att hjälpa människor till en bostad, eller sätter det hyresförhandlingssystemet ur spel? Frågan debatterades nyligen i riksdagen. 

Mötesplats för hållbar stadsutveckling

I programmet Citylab Action träffas representanter från olika stadsutvecklingsprojekt och utbyter kunskap. Efter en lyckad pilotomgång kommer programmet att fortsätta nästa år med tio nya projekt.