Delandepionjär från Sydkorea får Göteborgspris för hållbar utveckling

Seouls borgmästare får priset för sitt arbete med att främja delningsekonomi i staden.

Priset, som i år har tema delningsekonomi, går i år till Park Won Soon. Sedan 2011 är han borgmästare i Sydkoreas huvudstad Seoul och har enligt juryn lett ett pionjärarbete med att göra staden till en ”sharing city”.
– Park Won Soon har genom sitt engagemang sett till att Seoul satsar på att främja delandet. Många städer har mål för att bli ”sharing city” men i Seoul har det satts resurser bakom, där har de en plan och har integrerat det i sina strategier. De har substans i sitt ”experiment”. De är pionjärer som andra lär sig från, säger Lotta Göthe, ordförande för Göteborgspriset för hållbar utvecklings jury, i ett uttalande.

Juryn pekar också på att Park Won Soon har bakgrund som aktivist inom mänskliga rättigheter och att han har sett till att sociala frågor integrerats i arbetet. Att Seoul blivit ledande i att utveckla delningsekonomin beror enligt juryn även på förändrade regleringar, mobilisering av stadens underutnyttjade resurser och tillgängliggörande av data. Bland framgångsfaktorerna nämns även att skapa medvetenhet hos allmänheten och att stötta företagen.

Det finns flera fördelar med delningsekonomin, enligt juryn. Bland annat möjligheten att genom smarta plattformar för materiella tillgångar dela på resurser och tjänster. Här nämns även effektiviserade godstransporter och nya samarbetssätt genom öppna nätverk och informationsdelning, något juryn menar kan öppna nya möjligheter för en global utveckling för allt fler människor.

Prissumman är på en miljon kronor. Tidigare pristagare av Göteborgspriset för hållbar utveckling är Paul Polman, Al Gore, Kofi Annan, Margot Wallström och Gro Harlem Bruntland. Priset delas ut i av Göteborgs stad i samverkan med Region Västra Götaland, Andra AP-fonden, Carl Bennet, Coop, Elanders, Folksam, Handelsbanken, Peab, DB Schenker, SEB och SKF.