Efterfrågan större än utbud för återbrukade inredningar

En ny affärsmodell bygger på att sälja vidare utrivna inredningar från kontors- och affärsfastigheter . Tillsammans med återbruksföretaget Kompanjonen försöker fastighetsbolaget Vasakronan nyttja möjligheterna – men efterfrågan på begagnade byggdetaljer är större än efterfrågan.

Naturvårdsverket är oroat över hur mycket avfall som uppkommer inom bygg- och fastighetssektorn. Enligt verket orsakar sektorn årligen en tredjedel av allt avfall som uppkommer inom Sverige och en fjärdedel av allt farligt avfall. Många frågar sig om det är hållbart att inreda nya kontor i takt med varje ny trend.

Lyckligtvis tycks allt fler företag vilja följa Naturvårdsverkets ambitioner med minsakt avfall från bygg- och fastighetssektorn . Ett exempel är Vasakronan, Sveriges största fastighetsbolag.
– Vi har ett mål om att återbruka mer byggmaterial. Framför allt vill vi återbruka mer själva, säger Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan.

I samverkan med bland andra företaget Kompanjonen återbrukar Vasakronan avlagda kontorsinredningar, såsom dörrar och handtag, takplattor, glaspartier och annat. Per Håkansson är vd för Kompanjonen.
– Jag såg att det här gick att göra på industriell nivå, inte bara som att du eller jag byter ett handfat på landet, säger han. Här måste någon som Anna på Vasakronan komma med en beställning på tiotusentals kvadratmeter undertaksplattor eller vad det nu kan vara.

Ett allt större problem är emellertid att efterfrågan i denna bransch överraskande nog är större än utbudet, det vill säga att Kompanjonen behöver få in mer avställda gamla byggdetaljer för att tillmötesgå kundefterfrågan på materialet.
– Vi måste kunna leverera i stora volymer, och då behöver vi naturligtvis ha ett varuflöde, förklarar Per Håkansson. Enkelt uttryckt har vi större efterfrågan än tillgång. Och det låter ju fantastiskt, men det måste kunna levereras också.