Energibolag spred miljöfarlig aska på åkrar

Det kommunala bolaget Borås Energi har spridit miljöfarlig aska, bland annat med höga kadmiumhalter, på åkrar istället för att återföra den till skogen.

Bilden är en genrebild och har inget med det specifika avslöjandet att göra.

Aska från biobränsle har spridits på åkrar i Boråstrakten istället för att återföras till skogen, avslöjar Sveriges Radios Kaliber i dag. Det handlar om tusentals ton aska som innehåller miljöfarliga tungmetaller. Askan kommer från kraftvärmeanläggningen Ryaverket som drivs av det kommunala bolaget Borås Energi. Företagets vd Gunnar Peters säger till Kaliber att askan återförs till skogen men avslöjandet visar att askan spridits på åkermark. Borås Energi har sedan bekräftat att 6 500 ton aska spridits på åkrar. Det motsvarar en årsproduktion av aska för företaget.

Det här kan innebära att marken där askan spridits inte når upp till kraven för ekologisk odling. Bland annat handlar det om höga nivåer av kadmium, som växterna tar upp och som misstänks öka risken för cancer och njurproblem.

Kjell Sjödahl-Svensson, regelchef på Krav, säger till Sveriges Radio att doserna av kadmium som Kaliber fått kännedom om kanske är femtio, sextio gånger högre än tillåtna värden. När Borås Energi:s vd ställs inför det faktumet säger han till Sveriges Radio att om siffrorna är riktiga får bolaget införa förbud mot att lämna askan till åkermark i framtiden.

I programmet ställs avslöjandet mot att Borås som stad håller en hög miljöprofil utåt.

Lyssna på hela programmet Ur askan i elden och läs mer om avslöjandet här.