Fakta för hållbart byggande

Är byggsektorn en miljöbov och vilka alternativ finns för den som vill bygga nytt, bygga om eller klimatanpassa hus och infrastruktur? Det och andra frågor får svar i energi- och klimatstrategen Johnny Kellners nya bok.

Foto: Ingar lindholm

”Klimat, energi, hållbarhet” är högaktuella ämnen för byggsektorn som om några år måste bygga enbart nära-nollenergihus. Det är också titeln på en ny bok, skriven av före detta miljöchefen och numera oberoende konsulten Johnny Kellner. På 240 sidor presenterar han fakta om allt från globala klimatåtaganden och olika energisystem till miljöteknik i byggbranschen, hälsoaspekter och vattenförsörjning.
– Det pratas mycket, hos kommuner och bolag, om olika satsningar på hållbarhet. Men ofta blir det väldigt populistiskt och handlar mest om vad som ser bra ut i årsredovisningen – det blir greenwashing, säger Johnny Kellner.

Det vill han råda bot på med boken som ger perspektiv på hur mycket olika åtgärder faktiskt kan påverka.
– Svensk solelproduktion och gröna tak ger marginella effekter i ett större sammanhang. Det är snarare det som inte syns, som är mindre glamoröst, som ger de största bidragen till hållbarheten – exempelvis ventilation med värmeåtervinning.

Möjligheten att bygga mer i trä berörs också i boken som berättar om resultat från livscykelanalyser av energieffektiva flerbostadshuset Blå Jungfrun, med betongstomme, och kvarteret Strandparken, med stomme av massivt trä. Johnny Kellner tar dock inte ställning i debatten mellan trä och betong.

Den 15e mars föreläser han på temat, under Fastighetsmässan i Kista, med rubriken ”Är flerbostadshus av massivt trä ett sätt att minska utsläppen av koldioxid?”
– Cementindustrin ger lika stora utsläpp av koldioxid som flyget. Därför har också trähusbyggandet tagit fart på senare tid. Men fortfarande utgör betong över 95 procent av allt byggmaterial.

Boken berör även frågan om andelen kvinnor i byggbranschen. Bland annat refereras till studier som visat att företag som utser fler kvinnor till ledande positioner också blir mer lönsamma och miljöinriktade. En svensk enkätstudie gjord av Mentorbygg har visat, lite tillspetsat, att bästa sättet att rekrytera kvinnor till byggbranschen är att anstränga sig för att behålla de man redan har.

Det råder inget tvivel om att byggbranschen är viktig när det gäller samhällets hållbarhet. I dag står byggprocesserna för cirka 18 procent av Sveriges totala utsläpp av koldioxid – lika mycket som personbilstrafiken. För nya flerbostadshus kommer cirka 70-80 procent av utsläppen från byggprocessen och 20-30 procent från driften.
– Samtidigt styr Boverkets byggregler enbart driftfasen, så det är något de håller på att se över nu.