Fem svenska byggprojekt till Hong Kong

Byggprojekt från Malmö, Växjö och Göteborg ska representera Sverige under världens största konferens för hållbart samhällsbyggande, World Sustainable Built Environment i Hong Kong i juni.

Sweden Green Building Council, SGBC, har under våren arrangerat en tävling för att utse de bästa, hållbara byggprojekten i Sverige. Nyligen meddelade juryn vilka vinnarna är. Dessa får representera Sverige under världskonferensen World Sustainable Built Environment 2017 som samlar cirka 2 000 deltagare.

Projekten som valts ut i hård konkurrens är Ikeas nya kontor Hubhult samt flerbostadshusen Greenhouse Augustenborg i Malmö, Lidls nya butik och radhuskvarteret Solallén i Växjö och Bostadsrättsföreningen Viva i Göteborg.

Lidls butik i Växjö har tidigare i år även vunnit utmärkelsen ”världens grönaste nya handelsbyggnad”, under Breeam Awards. Butiken utmärker sig bland annat genom sina innovativa ekozoner, laddstolpar för elbilar och elcyklar samt solceller som står för nästan 30 procent av butikens energibehov. I samband med byggnationen har ett hållbart koncept arbetats fram, som förenklar och effektiviserar byggprocessen för butiker.

Den 7 juni anordnar SGBC en session på World Sustainable Built Environment där de fem projekten visar upp sitt arbete och berättar hur hållbarhetsarbetet genomförts. Flera stadsutvecklingsprojekt – som c/o city, Citylab Action och Decode – presenteras också under sessionen.