Flytande kvarter ger tillfälliga bostäder

Med temporära modulhus byggda vid eller på vattnet ska Göteborg lösa en del av bostadsbristen.

Illustration: Udvikling Danmark A/S

I höst, så snart vattendomen och bygglovet är klart, börjar bygget av en delvis flytande stadsdel i Frihamnen i Göteborg. Kvarteren är planerade för en mix av människor för en mer socialt hållbar stad, med företagsbostäder och boende för studenter och nyanlända. Området är en del av den framtida Älvstaden och visionen om en stad som möter vattnet. Mellan 700 och 900 bostäder ska byggas nära eller i älven – men bara temporärt. Tillstånden räcker i 15 år.

– Det blir enklare hus med max ett par våningar, säger Älvstrandens VD Lena Andersson, till Aktuell Hållbarhet. Så småningom är det ju en riktig stad som ska byggas.

Bygget av Älvstaden är komplicerat, med kajer och gamla industriområden som saknar vatten och avlopp. Och området är stort.

– Vi börjar bygga i andra ändan och det lär tar 15 år innan vi kommer hit. Då kan vi lika gärna använda området under tiden, säger Lena Andersson.

Konceptet för modulhusen baseras delvis på isolerade fraktcontainrar, med tak och fasad, som kan kombineras på olika sätt.