Första storstaden helt utan bilar

I sundet mellan Malaysia och Singapore byggs just nu en ny, helt bilfri, stad. Målet för Forest City är att den ska bli världens grönaste storstad med plats för 700 000 invånare.

Den nya staden byggs på fyra konstgjorda öar i Johor-sundet mellan Malaysia och Singapore. I centrum mellan öarna skapas ett 2,5 kvadratkilometer stort sjögräsreservat. Anlagda mangrove-skogar runt öarna ska hjälpa till att bevara den biologiska mångfalden i området, enligt projektägaren – det kinesiska fastighetsbolaget Country Garden.

Stadens yta mellan husen kommer huvudsakligen att bestå av parkområden. De boende kan förflytta sig antingen till fots eller med den snabbspårväg som ska löpa 2,5 meter över marken. Ingen bostad får ligga mer än tio minuters promenad från en spårvagnsstation.

För att lösa transporterna till och från den 14 kvadratkilometer stora staden byggs den i tre plan. Det understa planet är en stor parkering och på det mellersta planet finns tåg- och busstationer. All trafik till och från fastlandet slussas in via en trafikknutpunkt till sina respektive plan.

Målet är också att Forest City ska få världens största system av gröna tak. Detta tillsammans med parkernas träd och växtlighet integrerad i fasaderna (vertical landscaping) ska minska medeltemperaturen i den tättbebyggda och tropiska staden med ungefär tre grader.

Utöver bostäder kommer det även att finnas ett stort shoppingcenter, hotell och kontor i staden som beräknas vara helt färdigbyggd år 2035. Tack vare läget mellan Malaysia och Singapore förväntas staden bli ett skatteparadis.