Nytt från partner: Eon

Nu byggs en grönare väg till Hamburg

981 kilometer i bil, med mindre avgaser. Den resan blir möjlig med de nya tank- och laddstationer som nu byggs mellan Stockholm och Oslo till Hamburg.

Investeringar i förnybart ökar

För att en energiomställning i Sverige ska kunna bli verklighet, behövs stora investeringar. Vindkraft är fortsatt det stora förnybara alternativet, men även fjärrvärme, solceller och biogas bidrar idag allt mer till att ersätta ohållbara energislag.

Hållbara transporter nyckel till lägre CO2-utsläpp

Sverige har runt 4,5 miljoner bilar i trafik. Av dessa kör bara sex procent på övervägande förnybart bränsle som gas, el eller etanol. Samtidigt står bensin och diesel från vägtrafiken för över 30 procent av Sveriges samlade koldioxidutsläpp.