Hållbar logistik i Arenastaden

Fyra aktörer inleder samarbete kring ett nytt, hållbart logistikcenter i Arenastaden i Solna. Leveranser, returhantering och återvinning från butiker, boenden och arbetsplatser ska hanteras i ett gemensamt flöde.

Nya företaget Urban Services ska utveckla en gemensam hub för alla inkommande och utgående transporter i Arenastaden norr om Stockholm. Målet är ett hållbart logistiknät där leveranser, returhantering och återvinning hanteras i ett gemensamt flöde. Detta ska minska antalet transporter i området och skapa förutsättningar för grönare stadsdelar.

Delägare till lika stora delar i Urban Services är fastighetsbolaget Fabege, förvaltaren Catena, återvinningsföretaget Ragn-Sells och innovationsbolaget Servistik. Urban Services kommer att erbjuda logistik- och servicetjänster åt främst fastighetsägare, hyresgäster och boende.

I Arenastaden finns nära 100 000 m² butiker, 4 000 boende och 30 000 arbetsplatser. Drygt en miljon människor besöker området varje månad. När Arenastaden är fullt utbyggd kommer verksamheterna där att generera över 1 000 transporter per vecka. Målsättningen är att minska antalet transporter med 70 procent till år 2021.

En plan är att så småningom även implementera logistiksystemet i fler stadsdelar, där trafikintensiva miljöer kan omvandlas till exempelvis torg och samlingsplatser.