Här skolas hållbara byggare

Gymnasieelever och studenter vid en YH-utbildning i Alingsås bygger ett Attefallshus som är självförsörjande av el åtta av årets tolv månader. I juni beräknas huset vara klart.

Det 25 kvadratmeter stora huset byggs med passivhusteknik, för att minimera uppvärmningsbehovet. Taket beläggs med solceller (3,7 kWp), i stället för papp, tegel eller betong, för egen elproduktion året runt. En styrenhet hjälper till att maximera självutnyttjandet av solelen.

Överskottsel kan skickas ut på nätet, lagras i en elbil eller i ett litiumjonbatteri i huset. Batteriet har tillräcklig effekt för att driva en tvättmaskin eller torktumlare. Lösningarna förväntas göra huset självförsörjande av el under åtta av årets tolv månader. Huset får också ventilation med värmeåtervinning (FTX).

Bygget av det kompakta och energisnåla Attefallshuset sker inom innovationsprojektet CO2mpakt, som leds av Passivhuscentrum Västra Götaland. Målet är att elever på Alströmergymnasiet och studenter vid Folkuniversitetets YH-utbildning, med bygg-, anläggnings- och energiinriktning, ska få större kunskap om förnybar energi och energieffektivt byggande. Före skolavslutningen i juni förväntas huset vara klart.