Hushållens insatser för miljön ökar

Svenskar är bra på att sopsortera, återvinna och köpa second hand - och vi blir allt bättre.

Foto: Christian Guthier

De vardagliga insatserna för miljön ökar. Det visar en undersökning som Tarkett genomfört.

Jämfört med för tre år sedan är det idag fler svenskar som sopsorterar, återanvänder möbler och kläder och ändrar sina matvanor för miljöns skull. Över hälften av de tillfrågade köper ekologisk mat, vilket är mer än dubbelt så många som för tre år sedan. Andelen som äter vegetarisk mat är nu 14 procent, vilket också är mer än en fördubbling.

Bäst är hushållen på att lämna batterier till återvinning, det gör 90 procent, och att sopsortera plast, glas etc. Överhuvudtaget är det många som återvinner olika material och lämnar kläder till second hand.

– Det är ett kvitto på att vi arbetar i medvind och att det finns en acceptans för recykling. Dag Duberg, hållbarhetschef på golvföretaget Tarkett. Vi återanvänder vårt eget materialspill till nya golv i idag men i framtiden kommer vi kanske samarbeta med andra branscher som kan använda det spill vi inte kan ta hand om, och tvärtom.

Sämst är hushållen på samåka. Men de flesta verkar göra någonting för att förbättra miljön. Endast 3 procent gör ingenting.

– Som privatperson tjänar man inga pengar på att packa bilen med plåtburkar och plastförpackningar och åka till återvinningsstationen, ändå gör man det för miljöns skull, säger Dag Dugberg.