Lerans återkomst som byggmaterial

Skivmaterial till isolering, murbruk eller stenar är några av de byggprodukter som med fördel kan tillverkas av lera. I Tyskland är lertekniker redan en miljardindustri.

Lera förknippas vanligtvis med historiska byggnader, byggnadsvård och hus i Afrika. Men materialet fungerar bra även i modernt västerländskt byggande, menar representanter för nätverket Hållbart Byggande i Syd, som ordnar en konferens om lertekniker i Lund i maj.

I Tyskland är produktion av lerprodukter för byggnader en miljardindustri. Industriellt tillverkad lera finns till exempel i nya kontorsbyggnader och museer. Bland annat används lera för att göra skivmaterial till isolering, murbruk eller stenar.
– Lera har väldigt bra egenskaper, som att hålla konstant fuktnivå inomhus på ett mer passivt sätt. Det behövs inte lika mycket elkrävande ventilation. Materialet passar också bra i en cirkulär ekonomi, säger Holger Wallbaum, professor i bygg- och miljöteknik på Chalmers tekniska högskola och en av talarna på konferensen i Lund.

Att lera återkommit som byggmaterial så stort i Tyskland beror bland annat på driftiga personer, som sett till att det utvecklats en byggstandard för lera. Trots det kan vi inte förvänta oss att lera helt kommer att ersätta betong och cement i framtiden, menar Holger Wallbaum.
– I framtiden handlar det mer om att kombinera olika material och använda dem där de passar bäst.