Miljöbyggnad klar

Den svenska certifieringen Miljöbyggnad har uppdaterats till en ny version. De nya manualerna finns för nedladdning från 10 maj.

Projektet att se över miljöcertifieringen för byggnader har pågått i över två år. Alla ingående indikatorer har granskats, diskuterats och förändrats. Över 200 experter från den svenska bygg- och fastighetsbranschen har deltagit i arbetet. En målsättning för uppdateringen har varit att Miljöbyggnad ska fortsätta vara enkelt att använda. Därför har inga separata system skapats för sådant som redan hanteras av lagar och regelverk.

Certifieringen Miljöbyggnad används för svenska byggnader sedan 2011 och har nivåerna brons, silver och guld.

De nya manualerna för Miljöbyggnad 3.0 görs tillgängliga för nedladdning på Sweden Green Building Council, SGBCs, hemsida den 10 maj. SGBC räknar med att öppna onlinesystemen för registrering under de kommande månaderna. Den nuvarande versionen, Miljöbyggnad 2.2, kommer att fortsätta vara tillgänglig för registrering och certifiering parallellt med Miljöbyggnad 3.0 fram till årsskiftet.