Mötesplats för hållbar stadsutveckling

I programmet Citylab Action träffas representanter från olika stadsutvecklingsprojekt och utbyter kunskap. Efter en lyckad pilotomgång kommer programmet att fortsätta nästa år med tio nya projekt.

Skeppsbron, Jönköping.

Under 2016 har representanter från 12 stadsutvecklingsprojekt i olika delar av landet träffats och utbytt kunskap och erfarenheter, samt fått stöd av experter inom hållbar stadbyggnad. Bland projekten finns Campus Albano i Stockholm, Skeppsbron i Jönköping, Masthuggskajen i Göteborg och DrottningH i Helsingborg.

Utgångspunkten för programmet Citylab Action är en guide som togs fram 2015 under ledning av organisationen Sweden Green Building Council, SGBC. Guiden ger vägledning kring frågor som är viktiga när man arbetar med hållbar stadsutveckling. Det handlar exempelvis om ekosystemtjänster, motverkande av segregation samt hur man styr projekt så att uppsatta mål nås.

Under 2017 kommer tio nya stadsutvecklingsprojekt att delta. Vilka de blir meddelas i slutet av januari. SGBC arbetar också med att ta fram ett system för certifiering av stadsutvecklingsprojekt, som värderar både planering och slutresultat och ger svar på frågan ”hur hållbart blev det?”. Medverkan i programmet kostar 250 000 kronor per projekt.