Ny antologi: Augustenborgs växlande resa till ekostad

Bostadsområdet Augustenborg i Malmö får snart en egen antologi. Den nya dokumentationen ska berätta om områdets resa från 1940-talet fram till i dag.

Forskaren i landskapsplanering, Bengt Persson vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, har nyligen beviljats 369 066 kronor av forskningsrådet Formas för att dokumentera området Augustenborg norr om Malmö.

Målet är att skapa en antologi över bostadsområdet som uppfördes av Malmö kommunala bostadsbolag, MKB, 1948 – 1951 som ett av dess första projekt. Till en början var Augustenborg ett mönsterområde. Det förändrades dock successivt och i mitten av 1990-talet fanns här Malmös högsta andel socialbidragstagare och den högsta arbetslösheten i landet.

Ett målinriktat arbete med att rusta upp Augustenborg har därefter förvandlat området till ekostad. Det är numera ett av MKB:s mest populära bostadsområden, enligt företagets Nöjdkundindex.

Sedan Augustenborg var en del av bostadsmässan Bo01 har området tagit emot hundratals svenska och internationella studiebesök. Trots det finns ingen samlad dokumentation av ekostaden.

Det kommer det nu att bli ändring på i projektet som under ledning av Bengt Persson ska ta fram en antologi. Bland annat ska den innehålla dokumentation av resultaten: Hur har ekologisk renovering i kombination med sociala insatser förbättrat den sociala strukturen och den ekonomiska hållbarheten? Vad har uppnåtts fram till i dag? Fokus är på lärdomar och erfarenheter som kan komma till nytta i framtiden för Augustenborg, andra områden i Malmö och andra städer.