Ny mötesplats för hållbar stad

Engagerade inom hållbar stadsutveckling har fått en ny mötesplats, i Hammarby sjöstad utanför Stockholm. Nyligen invigdes plattformen Smart City Sweden.

Visnings- och möteslokalen på Hammarby Kaj 18, i Hammarby Sjöstad, ska bland annat användas för att visa upp goda exempel från hela landet inom hållbar stadsutveckling. Det kan handla om nya produkter, tjänster och systemlösningar inom miljö- och energiteknik från svenska företag.

Ett mål för Smart City Sweden, kallad nationell export- och investeringsplattform för smarta och hållbara städer, är att göra svenska innovationer lätta att hitta även för utländska investerare.

Att lokalen förläggs just i Hammarby sjöstad anses strategiskt, eftersom området under många år har varit vallfärdsort för delegationer med intresse för hållbar stadsutveckling. I visningslokalen kommer besökarna att kunna fördjupa sig i svenska systemlösningar på ett inspirerande och interaktivt sätt.

Smart City Sweden finansieras av regeringen, Energimyndigheten, IVL Svenska Miljöinstitutet och ElectriCity Stockholm. Samarbetspartners är Team Sweden, ASSET – Föreningen svensk miljöteknik, Swedish Cleantech, Stockholm Cleantech, Svebio, Swedish Smartgrid, Envac och Scania. Initiativet är öppet för fler partners.