Nu lanseras ny nordisk urban agenda

Norden har fått en egen urban agenda. Bland annat finns numera sex grundläggande principer som ska vägleda hållbar, urban utveckling i de nordiska länderna.

Foto: Kristoffer Trolle/Flickr

Den nya, nordiska agendan är en uppföljare till den urbana agenda som FN:s medlemsstater antog i oktober förra året. Agendan ska vara vägledande för hållbar stadsutveckling, med fokus på genomförandet av Agenda 2030:s elfte mål om hållbara städer.

De sex grundläggande principerna som finns med i den nordiska urbana agendan är i stora drag: delaktighet, miljö, socio-ekonomiskt välbefinnande samt hållbara bostäder, transporter, livsstil och kultur.

I arbetet med att ta fram den nya agendan har flera nordiska ministrar och borgmästare, högre tjänstemän, forskare, företrädare för näringslivet och det civila samhället deltagit. Bland det som diskuterats är ledarskap, styrning och förvaltning för hållbar stadsutveckling.

I samarbete med FN Habitat har också tankesmedjan Global utmaning tagit fram en rapport med intervjuer med borgmästare i olika nordiska städer. Rapporten visar att kontinuitet i stadsplaneringen, medborgardeltagande och visionärt beslutsfattande är några viktiga faktorer för att uppnå hållbar stadsutveckling i Norden.