Ny stiftelse för hållbar samhällsutveckling

Den som studerar, arbetar eller forskar inom arkitektur, konstnärlig gestaltning och hållbar samhällsutveckling kan nu söka medel från en ny forskningsstiftelse.

Det är arkitektbyrån Liljewall arkitekter som har inrättat den nya stiftelsen som under 2017 ger särskild prioritet till ansökningar som bidrar med kunskap inom social hållbarhet. Stiftelsens mål är att främja en hållbar och demokratisk samhällsutveckling, och medel kan sökas av såväl enskilda personer som forskargrupper, organisationer eller företag.

I styrelsen för ”Leif Blomkvist Forskningsstiftelse inom Liljewall arkitekter för hållbar samhällsutveckling – LBF” återfinns bland andra professor Nina Ryd, Chalmers tekniska högskola, och Niclas Sundgren, marknadschef för Division Building hos konsultbolaget Ramböll. Anslagssökning sker löpande och beslut om aktuella forskningsprojekt tillkännages två gånger om året.