Nya modeller för säker prognos

Ett nytt projekt i Uppsala ska ta fram datormodeller för säkrare prognoser av solelproduktion. De behövs när andelen förnybar el ökar i elnäten.

Målet för projektet ”Utveckling och utvärdering av prognostiseringsmodeller för solel och elanvändning över tid och rum” är att utveckla nya, effektivare datormodeller. I projektet samarbetar forskare vid Uppsala universitet med Stuns (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle) och landstingsservice vid Region Uppsala.

Forskarna ska utveckla nya, avancerade datormodeller och testa dem med hjälp av data insamlad från Region Uppsalas solelanläggningar. Datormodellerna använder sig av statistik och artificiell intelligens för att förutspå solelproduktion och elanvändning under de närmaste dygnen.

Att kunna ställa pålitliga prognoser för solel är viktigt när mer av denna vara ska föras in på elnäten, eftersom solelproduktionen kan variera snabbt med vädret.

Projektet leds av forskargruppen Bebyggelsens energisystem vid Uppsala universitet, och finansieras av Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram Samspel.