Nytt hus för samhällsbyggnadsforskning

Johanneberg Science Park etapp 2 (JSP2) byggs på en parkering mellan det befintliga JSP1-huset och institutionen för väg- och vatten, på Chalmers södra område. Syftet med det nya kontorshuset är att erbjuda en mötesplats för forskning och innovation kring samhällsbyggnad, där näringsliv och akademi kan samverka.

Byggnaden ska i sig också utgöra en test- och innovationsarena, både under byggprocessen och när huset är klart. Bland annat ska sexvåningshuset drivas med likström, och det finns planer på att kyla den 11 560 kvadratmeter stora byggnaden med PCM-teknik (fasändringsmaterial).

Huset ska möta de hårdaste kraven för klimatanpassning och har tre innovationsutmaningar: att vara ett klimatanpassat och resurseffektivt hus med lågt CO2-avtryck, erbjuda flexibla och digitala lärmiljöer och arbetsplatser, samt värdeskapande mötesplatser.

Planerad tid för inflyttning är sommaren 2019 och uthyrning pågår redan. Avtal finns tecknade med bland annat forskningsinstitutet Rise.

Fakta JSP2
Bruttoarea (BTA): Cirka 11 560 kvm
Kontorsplatser: Cirka 400 i sex våningsplan
Byggstart: maj 2017
Färdigställande: sommaren 2019
Certifiering: Miljöbyggnad nivå Guld
Byggherre: Akademiska Hus
Arkitekter: Tengbom Arkitekter
Samverkansentreprenör: Byggdialog