Ökat intresse för integrerade solceller

Allt fler arkitekter och byggare intresserar sig för solceller som är integrerade i takpannor och glasfasader. Det kan hjälpa Sverige att nå längre än målet om tio terawattimmar solel per år, menar specialisten Charlotta Winkler.

 

Multihuset Flustret i nya Vallastaden i Linköping är det senaste tillskottet av hus med solceller integrerade i fasaden. Huset som utgör entré till den nya stadsdelen inrymmer bland annat parkeringsplatser, transformatorstation, sopsugsterminal, återvinningscentral, biltvätt och bredbandsnod för området. Fasader och ramper kläs just nu med tunnfilmsolceller som beräknas ge 55 megawattimmar solel per år.

Nordens största solcellsfasad finns sedan ett drygt år tillbaka på företaget BAE Systems Hägglunds industrilokal i Örnsköldsvik och ger cirka 312 megawattimmar el per år (1 465 solpaneler). Tidigare leddes solfasadligan av flerfamiljshuset Frodeparken vid Uppsala resecentrum med 1 200 integrerade solpaneler.
– Det finns en enorm potential att öka solelen i Sverige. Frågan är främst hur snabbt vi vill att utvecklingen ska gå, säger Charlotta Winkler, specialist inom energiteknik hos konsultföretaget WSP.

Tunnfilmssolcellerna som används i Vallastaden ger stora valmöjligheter i arkitekternas gestaltning. Utöver i fasader kan solcellerna användas som konstruktionselement i balkonger, tak (ersätta takpannor) och som solavskärmning. Tunnfilmssolcellerna, som har verkningsgrad på max 11 procent, går att ge olika former och färger och graden av genomskinlighet kan variera.
– Största begränsningen är fortfarande budgeten, när det inte handlar om standardprodukter. Det är också viktigt att få ordning på regelverket, som fortfarande är krångligt. Exempelvis solelskatten och oklarheter kring ersättningen för solel som matas ut på nätet när produktionen i en byggnad är högre än vad som används i det huset, säger Charlotta Winkler.

Energikommissionens mål för solel är tio terawattimmar år 2040. Det baseras bland annat på statistik om lediga och lämpliga takytor i Sverige. Om alla gör sitt bästa och tar vara på möjligheterna att integrera solceller vid nybyggnation och renovering går det att nå längre än så och vi kan komma dit snabbare, menar Charlotta Winkler.
– Både byggare och beställare måste ta ansvar för framtidens hållbara stad, om vi ska fortsätta ha alla de bekvämligheter som vi har i dag, säger hon.