Det här är en annons

Investeringar i förnybart ökar

För att en energiomställning i Sverige ska kunna bli verklighet, behövs stora investeringar. Vindkraft är fortsatt det stora förnybara alternativet, men även fjärrvärme, solceller och biogas bidrar idag allt mer till att ersätta ohållbara energislag.

E.ON är ett av de bolag i världen som just nu investerar mest i förnybar energi. Totalt har 10 miljarder euro investerats sedan 2007.

Inom havsbaserad vindkraft är bolaget nu nummer två i världen. Även inom landbaserad vindkraft har E.ON en stark position med världens tolfte största landbaserade vindkraftportfölj. Därtill sker kontinuerligt investeringar i, och utveckling av, bland annat fjärrvärme, solceller och biogas.

Den förnybara energin som genereras av E.ONs samlade produktionstillgångar ger ett betydande bidrag till minskade klimatutsläpp. E.ONs förnybara energiproduktion har bidragit till att minska CO2-utsläppen motsvarande Berlins sammanlagda utsläpp under sex år. Samtidigt fortsätter tillväxten av förnybar produktion. E.ON bygger för närvarande Colbeck´s Corner, en 200 megawatt landbaserad vindkraftpark i Texas, samt Rampion, en 400 megawatt havsbaserad park i Engelska kanalen.

– Satsningarna på förnybart är en del av E.ONs tillväxtstrategi. Satsningarna gör vi ofta tillsammans med partners och vi är stolta över att vi är med och leder utvecklingen och moderniseringen av energisektorn, till gagn för våra kunder och en hållbar utveckling säger Jonas Abrahamsson, koncernchef E.ON Sverige.

En annan bekräftelse på E.ONs hållbarhetsarbete är utmärkelsen E.ON tog emot av organisationen RobecoSAM* – brons i ”Sustainability Yearbook 2016”. En tydlig förbättring av E.ONs resultat i Dow Jones Sustainability Index bidrog till utmärkelsen. Totalt granskades 2126 företag i 42 länder för 2016 års upplaga. Företagen bedöms utifrån 25 hållbarhetskriterier på områdena miljö, socialt engagemang och företagsstyrning. Endast 15 procent av de granskade företagen kommer med i årsboken.

* RobecoSAM, en ledande expert på hållbara investeringar, har globalt undersökt företags hållbarhetsinsatser och publicerat resultatet i ”Sustainability Yearbook 2016”.

 

Ulrika Hotopp
ulrika.hotopp@eon.se