Det här är en annons

Så lärde sig Karlstad kommun att bygga miljösmart

Kursen hos Sweden Green Building Council gav Karlstad kommun rätt verktyg för att bygga miljövänligt.

SGBC, karlstad kommun

Här kan du läsa mer om kursen

I många år har Karlstad kommun velat ställa högre miljökrav på sina fastigheter än de som finns i bygglagstiftningen. Förra våren gjorde man slag i saken och bestämde att alla kommunens nya eller ombyggda fastigheter ska certifieras enligt Sweden Green Building Councils standard Miljöbyggnad.

– Det finns många standarder, men vi fastnade för Miljöbyggnad. Nu finns det ett politiskt beslut som säger att alla nya uppförda byggnader ska certifieras enligt Miljöbyggnad guld eller silver, och att alla större ombyggnationer ska certifieras enligt silver eller brons, berättar Charlotte Kullander Hedbom, som arbetar som energi- och miljösamordnare på Karlstad kommun.

I november gick hela kommunens lokalförsörjningsavdelning baskursen i Miljöbyggnad, som inte bara tar upp energifrågor, utan även kemikalier, radon och andra innemiljöfrågor.

– Framför allt projektledarna tycker att det var fantastiskt bra att få en gemensam genomgång av de krav som standarden innebär, säger Charlotte Kullander Hedbom.

Karlstad kommun
Charlotte Kullander Hedbom, energi- och miljösamordnare, Karlstad kommun.

Kursen gav inte bara nya insikter om hur man bygger och renoverar fastigheter på ett miljösmart sätt, utan har dessutom underlättat det dagliga arbetet.

– Vi är en ganska stor och spretig församling, där en medarbetare jobbar med enbart brandskydd och en annan med enbart VVS. Tack vare kursen har vi fått en bättre samsyn och ett gemensamt språk, vilket gör att vi kan föra diskussioner på en högre nivå.

Dessutom har kursen gett en klarare bild av vad kommunen ska bygga och förvalta i framtiden.

– Nu kan vi bygga rätt direkt och undvika tidigare misstag. Det är inte så krångligt som många inbillar sig. Jag kan varmt rekommendera kursen till andra kommuner och organisationer som jobbar med fastigheter. Det är en kort, koncis kurs om innemiljö i alla dess aspekter.

Den allra första fastighet som Karlstad kommun byggde enligt Miljöbyggnad, Hagaborgsskolan, blev nyligen utsedd till Årets miljöbyggnad på Green Building Awards.

Här kan du läsa mer om kursen