Det här är en annons

Certifierade installatörer hjälper villaägare till lägre energikostnader

Ett nytt uppvärmningssystem till villan eller sommarhuset är en stor investering. Genom att välja en certifierad installatör kan man försäkra sig om att anläggningen utnyttjas bättre och håller längre.

certifieradeinstallatorer

En privatperson som investerar i ett nytt uppvärmningssystem står inför ett val som får konsekvenser för familjens ekonomi – och miljöpåverkan – i många år. Och det räcker inte att välja rätt anläggning – den ska dessutom installeras och optimeras på rätt sätt.

– Ofta får en villaägare leva med sitt system i 15 till 30 år. Så det är stora och viktiga beslut som ska fattas, både när det gäller att välja system och företag som installerar uppvärmningssystemet och genomför dess optimeringar, säger Anna Carlén (bilden), som arbetar på Energimyndigheten med resurseffektiva produkter, ekodesign och energimärkning.

För att underlätta för privatpersoner har EU beslutat att alla medlemsländer numera måste ha ett certifieringssystem för installatörer av värmepumpar, solvärme, solcellssystem och biobränslepannor. I Sverige har certifieringen av värmepumpsinstallatörer precis startat.
– Jag har kontakt med många kommunala energi- och klimatrådgivare som vill kunna vägleda villaägare till bra installatörer. De är väldigt intresserade av att certifieringssystemet kommer igång, säger Anna Carlén.

Många EU-länder har valt att lägga certifieringen på en myndighet, men i Sverige har man valt en marknadsbaserad lösning, där Swedac-ackrediterade Incert AB står för själva certifieringen. Utbildningen för värmepumpsinstallatörer hålls av Yrkeshögskolan Heta Utbildningar i Härnösand, och har tagits fram i samarbete med Incert AB, Energimyndigheten och Svenska kyl- och värmepumpsföreningen.
– Certifieringen är helt frivillig för den enskilde installatören. Så det är viktigt att man upplever att det finns ett värde i att utbilda och certifiera sig. Och det finns det, eftersom man ökar sin kompetens både som installatör och säljare, säger Bengt Sandström, som ansvarar för utbildningen.

Han menar att certifieringen kommer att höja kvaliteten på värmesystemen, vilket ger en effektivare energianvändning – och nöjdare kunder.
– Nu kan varje villaägare försäkra sig om att installatören har rätt kompetens och erfarenhet. Det innebär att de får en anläggning som håller längre och utnyttjas bättre, säger Bengt Sandström.

På sikt hoppas han att det kommer finnas flera tusen certifierade installatörer i Sverige. Och då kommer det bli svårt att konkurrera om man inte är certifierad.
– Kunderna ska veta att de får en installatör som kan utforma, installera, underhålla och optimera en anläggning. Och som kan göra korrekta kostnads- och lönsamhetskalkyler. Det är oftast det man vill ha som villaägare – en bekräftelse på att den yrkesperson man anlitar har rätt kompetens, säger Anna Carlén.

Kurserna har redan dragit igång – och snart kommer alla certifierade värmepumpsinstallatörer att listas på Energimyndighetens och Incert AB:s hemsidor. Utbildning och certifiering för installatörer av solvärme, solcellssystem eller biobränslepannor drar igång senare under året.

 

Förfyllda system kräver certifierad installatör

peter rohlin Sedan den 1 januari 2015 är det förbjudet att sälja förfyllda uppvärmningssystem, som till exempel luft-värmepumpar, om det inte går att bevisa att installationen utförs av en person med f-gascertifikat.
– Det berör alla system som kräver att man behöver göra ingrepp för att installera dem, som i de fall där man har en inomhus- och en utomhusdel som måste kopplas ihop med rör, säger Peter Rohlin, vd på Incert AB.
Anledningen är främst att systemen innehåller starka, fluorerande växthusgaser, som kan orsaka allvarliga personskador om de läcker ut – och dessutom är riktigt dåliga för klimatet.
– Om man släppet ut gaserna från en normal villas värmepump så är det ungefär som att köra sin gamla Volvo i 1500 mil, säger Peter Rohlin.
Som beställare eller köpare av ett förfyllt system är man formellt skyldig att kontrollera att installatören har f-gascertifikat.
– Man kan inte få böter, men det finns andra risker med att inte ha en certifierad installatör, som att garantier och försäkringar inte gäller. Orsakar systemet en brand kan till exempel försäkringsbolaget hävda att installationen inte är fackmannamässigt utförd.

 

 

Nya regler för F-gascertifikat

 Installatörer av solvärme och andra uppvärmningssystem måste vara certifierade enligt nya EU-regler.
Installatörer av solvärme och andra uppvärmningssystem måste vara certifierade enligt nya EU-regler.

* Det är förbjudet att sälja förfyllda uppvärmningssystem om inte köparen kan bevisa

att installationen kommer att utföras av en person med ett giltigt personcertifikat från ett företag med ett giltigt företagscertifikat.

* Utan certifierad installatör riskerar köparen att garantier och försäkringar inte gäller.

* På incertonline.se kan du kontrollera personcertifikat och söka certifierade företag.