Det här är en annons

Förbifart Stockholm: Dialog ger fler jobb – och bättre affärer

Socialt arbete som en investering. Genom dialog skapar Skanska bättre förutsättningar för arbetsmarknadsinsatser i bygget av Förbifart Stockholm.

Roba Ghadban_464I Skanskas del av arbetet med Förbifart Stockholm ställer Trafikverket sysselsättningskrav i form av en dialog – vilket välkomnas av byggbolaget, som ansvarar för påfarten runt Skärholmen och Kungens Kurva.

– Vanligtvis använder man mer numerära sysselsättningskrav i upphandlingar, som att man ska erbjuda ett visst antal praktikplatser. Men genom att istället använda en aktiv dialog skapar man förutsättningar för mer kvalitativa insatser, säger Roba Ghadban, gruppchef inom hållbar affärsutveckling på Skanska.

Kravet från Trafikverket innebär helt enkelt att Skanska ska föra en dialog med Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholm, och tillsammans med dem komma fram till hur man bäst skapar lokala arbetstillfällen inom projektet.

– Vi sätter oss ned och diskuterar varandras förutsättningar, behov och ambitioner. Och utifrån det tar vi fram en gemensam målbild för arbetet med social hållbarhet i byggprojekt, säger Roba Ghadban, som betonar att alla parters engagemang behövs i genomförandet för att det ska bli ett bra resultat.

På Arbetsmarknadsförvaltningen har man mycket god erfarenhet av metoden – och menar att den ofta ger parterna möjlighet att höja ribban för insatserna.

– När vi har arbetat utifrån dialogkrav, och verkligen inventerat de behov och möjligheter som finns, så har vi i princip alltid fått till fler praktikplatser och jobb än om vi skulle ha ställt ett numerärt krav, säger Patrik Tengberg, strateg vid Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms Stad.

Han poängterar också att det råder brist på kvalificerad arbetskraft i regionen – samtidigt som många går utan arbete.

– Därför arbetar vi mycket med att kompetenshöja de personer vi har i våra utbildningar och åtgärder. Vi vill att de personer som kommer ut i projekten verkligen ska vara en tillgång för arbetsgivaren, fortsätter Patrik Tengberg.

Tillsammans med Roba Ghadban kommer han att medverka på Miljöaktuellts konferens Hållbar upphandling 2016, som hålls den 14 mars. Där kommer de att ge en djupare presentation av erfarenheterna av dialogkrav i upphandlingsarbetet.

En fördel med metoden med dialogkrav är att samtliga parter får göra det de är bäst på. För Skanskas del handlar det främst om att skapa meningsfulla arbetsuppgifter inom bolaget och dess underentreprenörer, samt att ta fram en kompetensprofil – som sedan Arbetsmarknadsförvaltningen matchar mot cirka 45 000 personer i Stockholmsområdet.

– Med en bra matchning är det större chans att dialogen handlar om individuell utveckling, och att skapa anställningar istället för praktikplatser, säger Jonas Naddebo, utvecklingsledare inom social hållbarhet på Skanska.

Ett lyckat exempel är Skanskas byggprojekt i Vivalla utanför Örebro, där man tillsammans med Örebrobostäder och Arbetsförmedlingen kom fram till en metod för det sociala arbetet. Där har hittills 50 personer fått en skräddarsydd praktikplats, och av dem har 23 redan fått anställning.

– Något vi tar med oss från Vivalla-projektet är att det sociala arbetet bör betraktas som en investering, och att sysselsättningskrav bör vara en kvalitetsparameter i upphandlingar, säger Roba Ghadban, och får medhåll av sin kollega:

– Vi vill vara med och bygga ett bättre samhälle. Att integrera den sociala hållbarheten i vår kärnverksamhet gör att vi kan erbjuda våra kunder bättre lösningar. Det är en bra affär både för oss och samhället, säger Jonas Naddebo.

 

Från ord till handling – Skanskas hållbarhetsarbete
* Har som mål att vara den ledande, hållbara samhällsutvecklaren.
* Erbjuder lösningar för ett hållbart boende, resande och arbete.
* Utgår från en vision om nära noll miljöpåverkan.
* Tar ständigt nya initiativ inom grönt byggande och social hållbarhet.

Läs mer om hur Skanska arbetar med hållbarhet på www.skanska.se.

 

21 km ny motorväg förbinder norr och söder
Förbifart Stockholm består av 21 km ny väg, varav 18 km i tunnel. Sträckningen går från Häggvik i norr till Kungens kurva i söder. Förbifarten binder samman de norra och södra delarna av Stockholms län, avlastar Essingeleden och innerstaden. Kostnaden beräknas till cirka 28 miljarder i 2009 års prisnivå. Byggtiden beräknas till tio år.

forbifartstockholm

 

 

Källa: Trafikverket. Illustration: Trafikverkets modell av påfarten vid Kungens kurva.