Det här är en annons

Ljus politisk vision bakom social upphandling

Ett framgångsrikt socialt hållbart byggprojekt har lett till att Örebro inför sociala krav i alla nya kommunala upphandlingar.

Lena Baastad

Klicka här för att läsa mer om projektet Vivalla

Örebro är den första kommunen i Sverige som har gjort en upphandling med krav på social hållbarhet i stor skala. Tack vare att fokus legat på kvalitet och inte volym och lägsta pris i upphandlingen har ett partneringsamarbete kunnat inledas mellan Skanska, ÖrebroBostäder och Arbetsförmedlingen – något som skapat nya arbetsmöjligheter för många människor i kommunen.

När Lena Baastad tillträdde sin post som kommunstyrelsens ordförande i Örebro 2011 fanns det vissa bostadsområden i staden där färre än 40 procent av den vuxna befolkningen förvärvsarbetade, och 65 procent av barnen växte upp i barnfattigdom. Samtidigt gick det bra för Örebro kommun i stort. Tillväxten var och är hög. Företag väljer att etablera sig här. Staden har många välmående bostadsområden.

– Örebro är en segregerad stad med stora klyftor, säger Lena Baastad. Vi vill att hela Örebro ska växa och gå framåt. Det har vi formulerat klart och tydligt i vår budget och övergripande strategi.

Kommunstyrelsen slog fast att alla kommunala förvaltningar och bolag har ett ansvar för att minska klyftorna i kommunen.

– Bland annat kontaktade jag Ulf Rohlén, VD för det kommunala bostadsbolaget ÖrebroBostäder. Frågan var om bolaget kunde bidra till att hjälpa långtidsarbetslösa att få jobb.

ulf rohlen
Ulf Rohlén, VD för ÖrebroBostäder

Ny policy vid upphandlingar

Det var i samband med ett nytt byggprojekt som Ulf Rohlén kom på idén att upphandlingen skulle kunna användas som ett verktyg i en arbetsmarknadssatsning. I ett omfattande samhällsbyggnadsprojekt skulle miljonprogramsområdet Vivalla omvandlas till en attraktiv stadsdel och idén var att i samband med upphandlingen kring projektet också kunna erbjuda jobb och praktik till arbetslösa.

– I upphandlingen ställdes kravet att den vinnande leverantören skulle erbjuda sysselsättning och utbildning till långtidsarbetslösa i Vivalla, säger Ulf Rohlén.

Upphandlingen vanns av Skanska. Projektet genomförs under fyra år i ett partneringsamarbete mellan Skanska, ÖrebroBostäder och Arbetsförmedlingen. Partneringmodellen möjliggör samarbete kring områden som är nya eller komplicerade, där det inte finns ett standardutförande som kan tillämpas och där kvalitet värderas högre än volym. Genom samarbetet har Skanska och dess underentreprenörer öppnat sina dörrar för de arbetslösa.

– Den här insatsen ligger i linje med Skanskas syn på samhällsbyggande. Våra städer ska utvecklas på ett hållbart sätt. Nu har vi även fått förmånen att arbeta med social hållbarhet, säger Patrik Ihrstedt, distriktschef på Skanska Sverige.

Hittills har 40 personer fått praktikplatser. Av dessa har 12 personer fått fast anställning hos Skanska eller dess underentreprenörer, och två har påbörjat utbildningar.

– Det tycker vi är ett fantastiskt resultat, eftersom det är fråga om arbetslösa personer som inte har haft jobb på kanske tio till tjugo år, säger Ulf Rohlén.

Nu har en policy skapats i Örebro som innebär att kommunen och alla kommunala bolag i fortsättningen alltid ska ställa sociala krav vid upphandlingar.

– Vid sidan av de sociala upphandlingarna gör vi också många andra insatser för att klyftorna i kommunen ska minska, säger Lena Baastad.

Klicka här för att läsa mer om projektet Vivalla