Det här är en annons

Hållbara transporter nyckel till lägre CO2-utsläpp

Sverige har runt 4,5 miljoner bilar i trafik. Av dessa kör bara sex procent på övervägande förnybart bränsle som gas, el eller etanol. Samtidigt står bensin och diesel från vägtrafiken för över 30 procent av Sveriges samlade koldioxidutsläpp.

gasbussDet finns mycket att vinna på en fortsatt omställning från fossila bränslen till förnybar energi i transportsektorn.

– E.ONs grepp för att minska utsläppen går under namnet Sustainable Mobility, och har två ben: e-Mobility, som handlar om att öka andelen elbilar och bygga ut antalet laddstationer, och g-Mobility, som syftar till att öka andelen biogas i tanken, berättar Karin Waldén, ansvarig för Sustainable Mobility-frågor på E.ON.

Inom Sustainable Mobility har E.ON under 15 års tid byggt  ut infrastruktur och tankställen för bilar, bussar och lastbilar som kör på fordonsgas, ett samlingsnamn för biogas och naturgas

– För gasbilar finns idag fler tankstationer än många kanske tror. Tiden då gasbilsägare fick söka sig till avlägsna industriområden för att tanka är förbi. I dag kan man allt oftare svänga in på den vanliga macken, säger Tina Helin, VD på E.ON Gas.

Redan idag kan du tanka fordonsgas från Trelleborg i söder till Boden i norr. Det finns i dag över 50 000 gasbilar i Sverige och cirka 155 tankställen för fordonsgas. Kör du gasbil i jobbet får du dessutom 40 procent lägre förmånsvärde.

– Visionen är att hela tiden öka andelen biogas i mixen. Därför är det extra glädjande är att biogasen under 2014 nått nya rekordnivåer, med 73 % av den totala volymen, förklarar Tina Helin.

Den andra komponenten i Sustainable Mobility, e-Mobility, handlar istället om att elektrifiera fordonsflottan och bygga nya laddstationer. I Danmark har E.ON rullat ut en enorm satsning på infrastruktur, närmare 1000 laddstolpar med ett väl fungerande system för olika laddhastigheter och betalningsformer.

Medan gasdrivna bilar blir allt vanligare i Sverige är det främst andelen elbilar som är på frammarsch i Danmark och Norge. I Norge är var fjärde bil som säljs en elbil och i Danmark kommer inom kort 85 procent av Köpenhamn stads egen transportflotta bestå̊ av eldrivna bilar eller hybrider.

 

Kunskapen kring miljöbilar låg i Sverige

Svenskar är generellt intresserade av miljöbilar, men få har bra koll på vad en miljöbil egentligen är. Enligt en ny undersökning svarar åtta av tio personer att de har dålig koll på vad som krävs för att en bil ska få kallas miljöbil.

Enligt undersökningen, som är gjord av Sifo på uppdrag av E.ON, svarar 45 procent av de 1000 tillfrågade att de är intresserade av att köpa en miljöbil. Bara 17 procent av de tillfrågade säger att de vet vad som krävs för en bil ska klassas som miljöbil.

– Det är roligt att det finns ett så stort intresse för miljöbilar. Samtidigt är det tydligt att reglerna kring miljöbilar ofta uppfattas som snåriga. Vi vet också att det finns stor okunskap kring olika bränslen, säger Tina Helin, vd på E.ON Gas.

Definitionen för miljöbil ändrades den 1 januari 2013. Den nya miljöbilsdefinitionen innebär att personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar befrias från fordonsskatt om bilens koldioxidutsläpp inte överstiger ett beräknat högsta koldioxidutsläpp i förhållande till fordonets tjänstevikt.

Ulrika Hotopp
ulrika.hotopp@eon.se