Det här är en annons

Fortum Värme låter frysdisken värma 80 lägenheter

På Sveriges första spotmarknad för överskottsvärme kan företag omvandla kostnader till intäkter.

Fortum

Så blir du själv leverantör av överskottsvärme

Det finns mängder av överskottsvärme som ingen hittills har tagit vara på. Nu finns det en lösning för att återvinna denna outnyttjade resurs, Öppen Fjärrvärme.

– Den här marknadsplatsen är unik eftersom den omvandlar något som tidigare bara har gett upphov till kostnader till direkta intäkter, säger Erik Rylander, chef för Öppen Fjärrvärme på Fortum Värme.

– Ur miljö- och hållbarhetssynpunkt är denna handel viktig, eftersom den innebär att överskottsvärme som annars skulle gå förlorad tas till vara.

Fortum
Till exempel datahallar som använder kylanläggningar för att kyla bort överskottsvärme kan sälja denna till Öppen Fjärrvärme. Fotograf: Kristina Sahlén

I princip kan alla företag som genererar överskottsvärme sälja den till Öppen Fjärrvärme. Exempel på sådana typer av företag är aktörer i livsmedelsbranschen och datahallar, som båda använder kylanläggningar för att kyla bort överskottsvärme.

– Ett företag som exempelvis genererar 1 megawatt överskottsvärme kan göra en intäkt på i storleksordningen 1,5 miljoner kronor om året genom att sälja den på den här marknaden.

Företagens överskottsvärme köps av Fortum Värme till ett marknadspris som noteras på daglig basis. Priset styrs av spothandelns konkurrens med Fortum Värmes egen värmeproduktion.

Än så länge finns Öppen Fjärrvärme enbart i Stockholm. Den infrastruktur som möjliggör handeln är Fortum Värmes fjärrvärmenät i Stockholm som är mycket stort. En blivande leverantör måste uppfylla de tekniska villkoren för att kunna anslutas till fjärrvärmesystemet.

Marknadsplatsen öppnade i oktober 2014. Innan dess genomfördes ett framgångsrikt pilotprojekt med flera företag och organisationer, exempelvis Bahnhof, Coop och ICA.

Fortum
Fotograf: Kristina Sahlén

– Potentialen är stor. Den outnyttjade överskottsvärmen i Stockholm räcker för att värma upp ungefär 120 000 normalstora lägenheter, vilket motsvarar det totala behovet i en större svensk stad.

Fjärrvärmenätet i Stockholm är det enda som Fortum Värme äger i Sverige. Tanken är att affärsmodellen och plattformen ska kunna säljas till andra fjärrvärmebolag runt om i landet.

– Vi hoppas att Öppen Värme ska bli som en miljömärkning som visar att fjärrvärmeleverantörer gör det möjligt för alla företag med överskottsvärme att bidra till att värma upp landet, säger Erik Rylander.

Så blir du själv leverantör av överskottsvärme