Det här är en annons

Allt fler investerarare tar ställning för klimatet

Det senaste året har allt fler investerare visat intresse på det här området. Allt tyder på att den utvecklingen fortsätter.

ny-artikelbild-spg

Läs mer om South Poles klimatarbetet här

I det internationella klimatarbetet har investeringars klimatpåverkan fått en allt större betydelse. Detta har bland annat manifesterats i nya initiativ som Montreal Carbon Pledge och Portfolio Decarbonization Coalition, vilka går ut på att investerare ska mäta, offentliggöra och gradvis minska sina investeringars klimatpåverkan. Ett växande antal investerare stöder dessa initiativ, till exempel Fjärde AP-fonden.

– För bara ett år sedan var det mycket få fondförvaltare och institutionella investerare i Sverige som rapporterade om sina investeringars klimatpåverkan. I år offentliggör många av dem för första gången sådan information, säger Fredrik Fogde, projektledare på South Pole Group och stationerad på företagets huvudkontor i Zürich.

Fredrik Fogde, projektledare på South Pole Group
Fredrik Fogde, projektledare på South Pole Group

South Pole Group arbetar med att bekämpa klimatförändringarna med utsläppsreducerande projekt, och hjälper såväl företag som regeringar och internationella organisationer med rådgivning och implementering av klimat- och hållbarhetsstrategier.

Ett exempel på det växande intresset bland investerare att överge industrier som bidrar till växthuseffekten i USA är familjen Rockefeller som byggt sin förmögenhet på olja. Nu säljer Rockefeller – Rockefeller Brothers Fund – sina investeringar i fossila bränslen.

I Sverige har Svenska kyrkan varit tidig med att sälja alla sina aktier i olje- och kolbolag. Nyligen släppte Svenska kyrkan, Naturskyddsföreningen och den ideella föreningen Swedwatch, med stöd av South Pole Group, en rapport om de största fondförvaltarna i Sverige och vilken strategi de har när det gäller miljöpåverkan av investeringar. Skillnaderna mellan förvaltarna visade sig vara stora. Men över hälften av dem har tagit klar ställning för klimatet genom att skriva på viktiga investerarinitiativ.

– Under det senaste året har vi sett en stor ökning av intresserade investerare som kontaktar oss för att få råd och hjälp på det här området. Allt tyder på att den utvecklingen fortsätter, säger Fredrik Fogde.

Läs mer om South Poles klimatarbete här