Det här är en annons

Kvalitetsfokus i upphandling gav arbetslösa jobb

I ett unikt hållbarhetsprojekt har upphandlingen använts som ett verktyg för att ge arbetslösa sysselsättning.

Skanska, social hållbarhet

Läs mer om projektet Vivalla här

I Örebro pågår ett samhällsbyggnadsprojekt som ska omvandla miljonprogramsområdet Vivalla till en attraktiv stadsdel. Det genomförs i ett partneringsamarbete mellan Skanska, ÖrebroBostäder och Arbetsförmedlingen.

Tack vare ett fokus på kompetens och samarbetsförmåga snarare än lägsta pris i upphandlingen kunde ett spännande samarbete inledas som skapade förutsättningar att genomföra en unik satsning på social hållbarhet.

– Den här insatsen ligger i linje med Skanskas syn på samhällsbyggande. Våra städer ska utvecklas på ett hållbart sätt. Nu har vi även fått förmånen att arbeta med social hållbarhet, säger Patrik Ihrstedt, distriktschef på Skanska Sverige.

Partneringprojektet, som initierades av ÖrebroBostäder i nära samarbete med både politiken och tjänstemännen i Örebro kommun, innebar att bostadsbolaget tog ytterligare ett steg i sitt hållbarhetsarbete. För första gången i Sverige ställdes sociala skallkrav vid upphandlingen av ett byggprojekt.

– Vi ställde kravet att leverantörerna skulle erbjuda praktikplatser och sysselsättning till långtidsarbetslösa i Vivalla. I andra liknande projekt har man bara ställt sociala börkrav, säger Anneli Sundqvist, upphandlingsansvarig på ÖrebroBostäder.

Skanska
Anneli Sundqvist, upphandlingsansvarig på ÖrebroBostäder. Foto: Alexander von Sydow

De företag som medverkar i projektet har öppnat sina dörrar för de arbetslösa. Det gäller Skanska, dess underentreprenörer och även de senares leverantörer. Tillsammans utgör de en ansenlig mängd företag.

Arbetsförmedlingen har skött det praktiska arbetet med koordineringen av arbetslösa och sysselsättning, och spelar en viktig roll som möjliggörare i projektet.

– Vi använder de verktyg vi har sedan tidigare. Skillnaden är att det i vanliga fall är vi på Arbetsförmedlingen som måste jaga praktikplatser. Det slipper vi nu, säger Claes Hagelvik, handläggare på Arbetsförmedlingen i Örebro.

Läs mer om projektet Vivalla här

De arbetslösa som deltar i projektet kallas boendebyggare. Att de är med och bidrar i förnyelsen av sin egen stadsdel skapar en positiv anda. Hittills har 40 personer fått praktikplatser. Av dessa har 14 personer fått fast anställning hos Skanska, underentreprenörer eller leverantörer, och två har påbörjat utbildningar.

Skanska
Målet med projektet är att omvandla stadsdelen Vivalla i Örebro till en grönare och attraktivare stadsdel.

Genom projektet ska Vivalla förvandlas till en lockande och mer modern stadsdel. Befintliga hus byggs om och renoveras, och nya mötesplatser och grönytor anläggs. Dessutom har man höga miljöambitioner. I pilotprojektet Mitt Gröna Kvarter ska ett omfattande förnyelsearbete inledas där bland annat solpaneler ska införas, solceller för förnyelsebar energi och mycket mer. Projektet inleds i ett avgränsat kvarter, om åtgärderna lyckas kan de sedan komma att tillämpas i hela Vivalla.

Hela partneringprojektet och arbetet med att förnya stadsdelen har nu pågått i två år och ska pågå i ytterligare två år.

– Vi är väldigt glada och stolta över samarbetet med ÖrebroBostäder och att få bidra med vårt kunnande och engagemang. Vi kommer satsa mycket på att fortsätta arbeta med social hållbarhet i framtida projekt, säger Patrik Ihrstedt.