Det här är en annons

Linköping satsar på hållbara kvarter

I ett pilotprojekt ska Linköpings kommun ta reda på hur man skapar hållbara lokalsamhällen. Med hjälp av ”nudging” ska boende förmås att göra mer miljömässiga val i vardagen.

Ett av projekten i stadsdelen Lambohov är en lastcykelpool.

Linköping har antagit ett klimatmål som säger att kommunen ska vara koldioxidneutralt år 2025. För att nå dit krävs det att medborgarna är med på tåget.

I stadsdelen Lambohov har Linköping kommun skapat ett pilotprojekt med en lång rad aktiviteter såsom kvartersloppis, vegetarisk matlagningskväll och statsodling. Aktiviteterna ska inspirera till en hållbar livsstil och samtidigt bidra till kunskap om hur hållbara samhällen skapas.

För att testa vad som får fler att åka kollektivt fick till exempel hälften av de utvalda deltagarna en broschyr med argument hur kollektivt resande förenklar vardagen och hälften en broschyr med miljöargument.

– Det visade sig att de personliga incitamenten vägde över miljöintresset. Det var en större andel av dem som fick den första broschyren som nappade på erbjudandet, säger Nicklas Alsö, miljöinformatör på Linköpings kommun.

Metoden att förändra människors vanor genom olika sorters incitament kallas ”nudging”. Det är ett begrepp som fritt översatt betyder en lätt knuff och som handlar om att förenkla för människor att fatta kloka beslut. Metoden utgår från att vi oftast väljer det första och enklaste alternativet.

– Vi vill ge människor en chans att fatta hållbara val, säger Nicklas Alsö.

Andra ”nudge” är bland annat att dela ut klockor som mäter tiden man duschar, sorteringskit för sopor och elmätare som visar elförbrukning i realtid och kopplas till en mobilapp.

Innan året är slut ska projektet utvärderas.

– Vi kommer att skapa en verktygslåda om hur kommunen och medborgare tillsammans kan medverka till att Linköping är en koldioxidneutral kommun 2025. De kunskaper och erfarenheter som vi får av projektet Hållbara kvarteren i Lambohov kommer vi att ta med oss till andra stadsdelar, säger Nicklas Alsö.

 

niclas-i-studio_16

Nicklas Alsö, miljöinformatör på Linköpings kommun.