Det här är en annons

Malmö går till havs med miljöarbetet

Under de senaste åren har Malmö stad i allt högre grad fokuserat på att bredda miljöarbetet till att även omfatta havet.

malmö kommun

Så ska Malmö bli världsbäst på hållbar stadsutveckling

rasmus fredriksson
Rasmus Fredriksson, projektledare på Miljöförvaltningen i Malmö stad.

– Med strategiska insatser kan vi få ekosystemen att fungera i Öresund på ett hållbart sätt i framtiden. Men en förutsättning är att vi samarbetar med Danmark, säger Milan Obradovic, kommunalråd i Malmö stad med ansvar för teknik och miljö.

Rasmus Fredriksson, projektledare på Miljöförvaltningen i Malmö stad, instämmer och tillägger:

– Vi ser de projekt som vi engagerar oss i som en bra väg framåt när det gäller hållbart arbete med havsmiljön och havsresurserna. Det har tidigare varit ett åsidosatt område, säger Rasmus Fredriksson.

Ett exempel är EU-projektet Bucefalos och stadens arbete med blåmusselodlingar. Syftet med projektet är att förstärka den ekosystemtjänst som beståndet av blåmusslor på Öresunds botten levererar.

– Blåmusslor livnär sig på näringsrika partiklar. Genom att filtrera vattnet avlägsnar de gödande ämnen som kväve och fosfor. Odling av musslor har därför positiva effekter på vattenkvaliteten och bidrar till ett friskare hav, säger Rasmus.

När musslorna dör kommer näringsämnena ut i vattnet igen. Därför sker den stora miljövinsten när musslorna tas upp ur havet.

– Musslorna är fulla av protein och näring och lämpar sig därför bra som djurfoder. Det är en möjlighet som vi kan satsa på, säger Rasmus.

En annan möjlighet är att använda musslorna för att framställa biogas. Här samarbetar Malmö stad med Trelleborgs stad som driver Sveriges enda biogasanläggning som är specialdesignad för att använda biomassa från havet.

Ett annat projekt som Malmö stad är positivt inställd till heter Öresundsfisk. Fisket i Öresund bedrivs på ett hållbart sätt med metoder som är skonsamma för fiskebeståndet. Detta drabbar dock yrkesfiskarna. Utmaningen för dem är att öka lönsamheten. Öresundsfisk innebär att privatpersoner och restauranger kan prenumerera på fisk som de får direkt från yrkesfiskaren.

– Eftersom antalet mellanhänder blir mindre blir priset på fisken lägre samtidigt som yrkesfiskaren får bättre betalt. Dessutom får konsumenten dagsfärsk fisk, säger Rasmus Fredriksson.

Malmö var tidigt ute med att stödja storskalig vindkraftsproduktion till havs. Nu pågår diskussioner mellan Malmö och Köpenhamn om att skapa en gemensam vindkraftspark i ett lämpligt område mellan kommunerna i Öresund.

milan
Milan Obradovic, kommunalråd i Malmö stad med ansvar för teknik och miljö.

– Men vi är inget elbolag. Vi behöver en marknadsaktör som står för investering och installation.

Under de kommande åren ska Malmö stad utforska möjligheterna att i samarbete med Danmark göra Öresund till ett biosfärområde som ska vara erkänt av Unesco.

– Syftet är att främja en hållbar utveckling i Öresund och skydda havsmiljön och samtidigt stärka områdets varumärke, säger Rasmus Fredriksson och får medhåll av Milan Obradovic:

– Vi måste värna om naturen såväl på land som i vatten. Vi måste skydda och lämna över vår miljö i samma eller bättre skick än det vi fann den i, säger Milan Obradovic.

Så ska Malmö bli världsbäst på hållbar stadsutveckling