Det här är en annons

Nu byggs en grönare väg till Hamburg

981 kilometer i bil, med mindre avgaser. Den resan blir möjlig med de nya tank- och laddstationer som nu byggs mellan Stockholm och Oslo till Hamburg.

Projektet, som pågår till 2018, ska utöver 70 snabbladdningsstationer (50 i Sverige) även förverkliga tre fordonsgasstationer, varav två byggs av E.ON.

– Syftet är att fasa ut de fossila bränslena, säger projektchefen Britt Karlsson-Green.

Själva körbanorna finns visserligen redan. Men med 70 nya snabbladdningsstationer och utbyggandet av fordonsgasstationer för biogas, på sträckorna som förbinder Oslo, Göteborg och Stockholm, med Malmö, Köpenhamn och Hamburg, ska GREAT-projektet a Europa några steg närmare drömmen om hållbara transporter. Idag driver E.ON 45 stycken av de cirka 160 tankstationer som finns i landet.

–  GREAT-projektet är ett utmärkt exempel på hur vi strategiskt arbetar med hållbara transporter.  Genom att öka tillgängligheten för både el-laddning och tankning av biogas gynnas alternativa bränslen, säger Björn Rehnström, kommunikationsansvarig för Hållbara transporter på E.ON Sverige.

Experter menar att Sverige har ypperliga förutsättningar att bli det första fossiloberoende landet i världen, men inom vissa områden har vi långt kvar. Inte minst inom transportsektorn, som idag står för över en tredjedel av vårt lands samlade koldioxidutsläpp.

På regional, nationell och EU-nivå finns det fastslagna mål om en fossilfri fordonsflotta till år 2030 och noll koldioxiduppsläpp till år 2050. Grunden för långsiktighet stavas infrastruktur, enligt Britt Karlsson-Green, chef för det EU-stödda GREAT-projektet, där Region Skåne ch E.ON är några av partnerna.

– Vi tror att kunder hindras från att välja el- eller gasfordon om det inte finns en infrastruktur som är tillförlitlig och lättillgänglig. Därför vill vi skapa trygghet genom att röja undan det hindret och göra det enkelt för människor att välja förnybart. Huvudsyftena är att öka andelen fordon som kör på förnybara bränslen, samt att fasa ut konsumtionen av fossila bränslen, säger hon.

En annan nyckelfaktor är att hjälpa bilister att bekanta sig med alternativa drivmedel. Att öka acceptansen och skapa förtroende för andra bränslen, genom kommunikationskampanjer och event. För Britt Karlsson-Green är det också viktigt att påverka politiker som kan driva hållbarhetsfrågan och skapa resurser för den.

– Vi försöker ju att skapa en beteendeförändring och få en ökad acceptans för de nya typerna av drivmedel som i framtiden ska ersätta de fossila bränslena. För i slutet av dagen – om vi byggt en infrastruktur som inte används så har vi misslyckats, avslutar Britt Karlsson-Green.

Ulrika Hotopp
ulrika.hotopp@eon.se 

 

Här kan du läsa mer om det EU-stödda GREAT-projektet.

Här kan du läsa mer om E.ONs arbete med hållbara transporter.