Det här är en annons

Örebro kommun – först i Sverige att investera grönt

Många företag och kommuner jobbar för att minska sin klimatpåverkan inom energi, transporter och fastigheter. Men deras kapital arbetar ofta i motsatt riktning. Ett undantag är Örebro kommun som var först i Sverige att investera för en grönare framtid.

Vårt sparande orsakar lika stora utsläpp som vår konsumtion av energi, transporter och fastigheter. Men det går att ändra på. Örebro kommun var Sveriges första kommun att placera fossilfritt för en hållbar framtid. SPP

Bilen, biffen och bostaden. Det är tre klimatvärstingar som alla känner till. Många företag och förvaltningar anstränger sig också för att minska sin klimatpåverkan inom energi, transporter och livsmedel. Men inte lika många är medvetna om att deras kapital ofta är den största klimatboven.

– Svenska folkets och våra offentliga och privata organisationer och företags sparkapital utgör många miljarder kronor investerade i företag som orsakar enorma koldioxidutsläpp. Den enskilda individens utsläpp från konsumtion är cirka 11 ton per år. Utsläppen från årlig energiproduktion, kopplat till svenskt ägande på världens börser, är ytterligare 8 ton koldioxid per person och år, säger Lars Pettersson, ansvarig institutionella kunder på SPP/Storebrand Kapitalförvaltning.

Svenska sparare vill att deras kapital ska bidra aktivt till hållbara och klimatsmarta lösningar. Det visar en undersökning från Världsnaturfonden där 70 procent av de tillfrågade angav att de ville ha sina pengar i hållbara investeringar, exempelvis i klimatsmarta fonder. Lika många ansåg att det viktigt att deras kommun förvaltar de kommunala tillgångarna på ett hållbart sätt.

– Givet detta är det en självklarhet att börja klimatanpassa även kommunens ägda och förvaltade kapital, säger Hanna Arneson, hållbarhetsstrateg vid Örebro kommun.

Men trots det stora intresset för klimatsmarta investeringar och grönt sparande säger sig 90 procent av svenskarna inte ha frågat sin bank, försäkringsbolag eller fondbolag om de kan erbjuda hållbara sparalternativ.

Ladda ner SPPs white paper – få fem konkreta tips om vägen till mer klimatsmarta investeringar

– Klimatutmaningen kräver att alla hjälps åt och använder sina handlingsutrymmen till fullo. Att anstränga sig för att minska sin klimatpåverkan lokalt samtidigt som man bidrar till att utvinna fossil energi globalt genom sina kapitalplaceringar, är en ekvation som inte går ihop, säger Hanna Arneson.

Hon får medhåll av Lars Pettersson, SPP/Storebrand;

– Att divestera bort från fossila energibolag är en logisk följd. Men det räcker inte! Detta behöver sedan följas upp av klimatsmarta investeringar i de fonder som ägs av exempelvis kommunen, men även genom den upplåning som krävs i de egna investeringarna på hemmaplan. Här finns ett utrymme för grön finansiering och för banker och fondbolag, att möjliggöra för andra att placera sitt kapital i till exempel gröna obligationsfonder.

Inför FN:s klimatmöte 2014 genomfördes en inventering av placerare i världen som då hade placeringspolicys med krav på fossilfrihet. Bland ett par hundra investerare globalt återfanns då Örebro kommun. I denna svenska kommun genomsyrar övergripande miljömål hela verksamheten, även kapitalplaceringarna.

– Med kommunens mål att bli självförsörjande på förnybar energi kan vi inte samtidigt vara aktieägare i oljebolag. Samtidigt är våra miljömål en möjlighet att nå längre med miljöarbetet även globalt genom att vi kan påverka marknaden i en mer hållbar riktning, säger Mats Rodenfelt, finanschef vid Örebro kommun.

I Örebro handlar detta arbete inte bara om att plocka bort kapital från miljöfarlig verksamhet utan lika mycket om alternativa gröna investeringar i exempelvis vindkraft och solenergi. Man har också bland annat lyckats begränsa utsläppen i Hjälmaren med 75 procent – och minskar därmed i en förlängning också övergödningen i Mälaren och Östersjön.

– Eftersom kommunen även ger ut gröna obligationer så möjliggör man dessutom även för andra investerare att placera sitt kapital hållbart, säger Mats Rodenfelt.

Vill ni gå till handling och klimatanpassa er organisation eller företags kapital?

Ladda ner SPPs white paper – få fem konkreta tips om vägen till mer klimatsmarta investeringar