Det här är en annons

Så blev Hydrowares hissar en del av den cirkulära ekonomin

Vilka hissar är egentligen bäst för miljön? En livscykelanalys av hydraul- och linhissar gav ett häpnadsväckande resultat – som har förändrat Hydrowares arbetssätt i grunden. I dag integrerar företaget miljökunskap i alla steg i utvecklingen.

hydowares

Sedan 1990-talet hade Hydrowares grundare Kjell Johansson varit övertygad om att hydraulhissar har mindre miljöpåverkan än de vanligare linhissarna – trots att det går åt mindre energi för att driva en linhiss. Men det var först när han, i slutet av 2013, kom i kontakt med konsultföretaget Miljögiraff, som han fick möjlighet att testa sin hypotes på allvar.

– Vi lät Miljögiraff göra en livscykelanalys, där de gjorde en grundlig jämförelse av de två hisstyperna, berättar Kjell Johansson, vars bolag Hydroware utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska driv- och styrsystem för hydrauliska hissar.

I en livscykelanalys tar man hänsyn till en produkts totala miljöpåverkan, hela vägen från råvaruutvinning och tillverkning till användning och slutligen avfallshantering – vilket gör att man får en rättvis bild av hur hållbar en produkt faktiskt är.

– Den stora skillnaden mellan de två hisstyperna är att linhissarna använder en 1500 kilo tung motvikt av stål, vilket inte krävs i en hydraulhiss, säger Kjell Johansson.

Resultatet av livscykelanalysen visade att det går åt mer energi enbart för att tillverka motvikten i en traditionell linhiss än vad som krävs för att köra en hydraulhiss i 25 år.
Resultatet av livscykelanalysen visade att det går åt mer energi enbart för att tillverka motvikten i en traditionell linhiss än vad som krävs för att köra en hydraulhiss i 25 år.

Resultatet av livscykelanalysen visade att det går åt mer energi enbart för att tillverka motvikten i en linhiss än vad som krävs för att köra en hydraulhiss i 25 år. Tog man hänsyn till alla faktorer så visade det sig att hydraulhissar har en betydligt mindre miljöpåverkan än linhissar.

Tillsammans med Miljögiraff började Hydroware undersöka hur de kunde använda den nya informationen.

– De presenterade begreppet cirkulär ekonomi för mig. Jag började läsa på och blev snabbt helsåld på ämnet, det här med resurseffektivitet och att alltid i första hand återanvända saker, säger Kjell Johansson.

Just hissar är ett bra exempel på hur den cirkulära ekonomin är tänkt att fungera.

– För vår del handlar det om att konstruera och producera produkter som kan lagas och repareras i stället för att bytas ut. Inomhus håller stål i flera hundra år, så varför ska man byta ut en hel hiss efter 25 år? Det är mycket effektivare – och lönsammare – att enbart byta ut de komponenter som slits ut, som till exempel elektroniken, säger Kjell Johansson.

Livscykelanalysen har kommit att förändra hela Hydrowares sätt att arbeta och utveckla produkter.

– Vi har bestämt oss för att bli en del av den cirkulära ekonomin. Vårt nästa steg är att utveckla våra produkter så att de blir ännu mer lämpade att återanvända och laga. Genom att använda ekodesign integrerar vi miljökunskap i utvecklingen, vilket i slutändan leder till bättre affärer, fortsätter Kjell Johansson.

Livscykelanalysen har dessutom indirekt påverkat hela hissbranschen.

– Det finns en handbok för hur man ska genomföra en livscykelanalys i branschen, och den var ute på remiss sommaren 2015. Tack vare Miljögiraff kom jag in i den arbetsgruppen, och vår analys gjorde att handboken förändrades i grunden. Nu kan alla i branschen använda den, och på så sätt ge ordentliga miljövarudeklarationer för sina produkter.

dm16-Miljogiraff

Livscykelanalys och ekodesign
* En livscykelanalys används för att utvärdera en produkts totala miljöpåverkan.
* I analysen tar man hänsyn till allt från råvaror och tillverkning till användning och avfallshantering.
* Livscykelanalyser kan göras på alla aktiviteter och produkter.

Vill du lära dig grunderna i Livscykelanalys, gå utbildningen som arrangeras den 19 maj av Aktuell Hållbarhet.

Miljögiraff
Miljögiraff är ett svenskt företag som vägleder kunder till värdeskapande genom nya miljöstrategier. Med hjälp av livscykelanalyser skapar man underlag för bättre och mer hållbara affärer.

Läs mer på www.miljogiraff.se