Det här är en annons

Samarbete i Malmö hamn ger miljövinster

I Malmö hamn ska outnyttjade resurser tas tillvara. Det kommer att ge både ekonomiska och miljömässiga vinster.

Projektdeltagarna i Delad energi hittar outnyttjade restresurser i Malmö. 

 

– Vi vill få en överblick på vilka restresurser som finns för att de ska användas på ett effektivt sätt och samtidigt ge de medverkande företagen en konkurrensfördel, säger Ellen Corke, projektledare på miljöförvaltningen i Malmö stad.

Restvärme från industrier i hamnområdet levereras i viss mån redan idag till fjärrvärmenätet. Men en kartläggning av företagens energianvändning har visat på att det finns stora potentialer som inte tas tillvara och som skulle kunna komma malmöbon tillgodo genom att levereras till fjärrvärmenätet, användas av någon annan aktör i hamnen eller utnyttjas för innovationer som till exempel låggradig värme för biologisk produktion eller fjärrvärme till fartyg.

Det nya samarbetet mellan olika aktörer har skapat förutsättningar för just den typen av nya innovationer.

– Vi har etablerat en plattform för att diskutera utvecklingsfrågor. Det gör det enklare att hitta bra lösningar och komma på nya idéer, säger Ellen Corke.

Ett av de medverkande företagen är Norcarb Engineered Carbons vars huvudsakliga produktion är kimrök. Det är ett kolbaserat pulver som bland annat används i bildäck och som färgpigment. I tillverkningsprocessen skapas stora mängder värme som en biprodukt. Delar av den har redan tidigare levererats till fjärrvärmenätet, men kartläggningen visade att potentialen är mycket större.

– Vårt intresse är miljödrivet men även i viss utsträckning ekonomiskt eftersom vi kan sälja restvärmen, säger Nils Hernäng, driftschef på Norcarb.

I hamnområdet driver också E.ON tillsammans med Malmö stad utvecklingen av smarta fjärrvärmenät. De interagerar på ett intelligent sätt med olika slags energikällor och ger en bättre och jämnare energianvändning. Tidigare har det använts i stadsdelen Hyllie och nu ska lärdomarna tas vidare och för första gången testas på industrier.

– Det handlar om att utveckla hela kedjan i fjärrvärmen. Dels hur hur vi kan ta tillvara på restvärmen på ett bättre sätt, men också hur vi kan optimera energianvändningen, säger Mattias Örtenvik på E.ON.

Till exempel ska även restvärme med lägre temperatur kunna tas tillvara och kunderna ska förmås att göra ett jämnare effektuttag.

 

malmoeon
Klicka för större bild.

 

Erfarenheterna från Hyllie är goda.

– Alla tester har fallit väl ut. Det har givit ekonomiska vinster och tekniken fungerar bra. Nu skalar vi upp de här lösningarna, säger Mattias Örtenvik.

Projekten ”Delad Energi” och ”Smarta nät i Hyllie” drivs med stöd av Vinnova och Energimyndigheten. Förutom Malmö stad och E.ON deltar även Linköpings universitet och SLU, samt nio företag i hamnområdet: Sysav, CMP. EON, Norcarb Engineered Carbons. Gyllebo Gödning, WSP, Sustainable Business Hub, Lantmännen och VA SYD.

 

Ellen Corke på Malmö stads miljöförvaltning leder projektet delad energi som genom industriell symbios mellan företag i Malmös hamnområde ska skapa en effektivare energiförsörjning genom att i högre grad utnyttja restflöden som resurser.
Ellen Corke på Malmö stads miljöförvaltning leder projektet ”delad energi” som genom industriell symbios mellan företag i Malmös hamnområde ska skapa en effektivare energiförsörjning. Fotograf: Andreas Offesson

Läs mer om projektet här.