Det här är en annons

I Sollentuna frodas grön IT

Sedan Sollentuna införde en ny miljöpolicy förra året har kommunen kommit långt i sin satsning på grön och hållbar IT.

artikelbild

Läs om fler projekt i Sollentuna kommun

– Visionen är att Sollentuna ska vara den första kommunen i Sverige som inte tär på jordens resurser. Med en sådan ambition måste vi ligga långt framme i klimatarbetet, säger Malin Möller, klimat- och miljöstrateg i Sollentuna kommun.

Kommunen genomförde 2014 en kartläggning av sina verksamheters klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv. Den visade att IT är den fjärde mest klimatbelastande verksamheten. Sollentuna är en IT-kommun. I skolorna har elever och lärare tidigt fått tillgång till datorer och surfplattor. Alla politiker har en surfplatta.

– Samtidigt som IT-användning kan minska kommunens miljöpåverkan genom till exempel reducerad pappersförbrukning, så är miljöbelastningen stor på grund av det stora antalet IT-produkter, säger Malin Möller.

En så kallad grön IT-audit genomfördes. Den resulterade i en handlingsplan för grön och hållbar IT.

puffbild
Lägre energiförbrukning

Kommunen minskar datorernas miljöbelastning genom att förlänga deras livslängd. De ska användas i sex år i stället för tre år. Det ger en halvering av miljökonsekvenserna samtidigt som kommunen sparar pengar.

Datorernas energiförbrukning minskas genom att de försätts i viloläge enligt ett energischema.

– I till exempel vårt administrativa nätverk har vi lyckats minska datorernas energiförbrukning med 30 procent, säger John Brovall som arbetar med grön IT i Sollentuna kommun.

Den miljöbelastning som kommunens största datorhall orsakar har också kunnat minskas. Överskottsvärmen som datorhallen genererar togs tidigare inte till vara.

– I dag återvinns värmen som fjärrvärme och kan användas för att exempelvis värma upp bostäder, säger John Brovall.

Tuffa miljökrav vid IT-upphandlingar
Genom ökad digitalisering av informationsflöden har användning och transporter av papper reducerats. Behovet av resor har minskat sedan möten har börjat ersättas av videokonferenser.

Kommunen ställer tuffa miljökrav vid upphandlingar på IT-området. Klimatpåverkan minskas också genom att IT används för att övervaka och styra fastighetssystem såsom värme, ventilation och belysning under dygnets timmar.

– Ett arbete pågår med att analysera var ytterligare sådana insatser kan ge effekt, säger Carl-Henrik Johansson, energicontroller vid Trafik- och fastighetskontoret i Sollentuna
kommun.

– En starkt bidragande orsak till att miljöarbetet inom kommunen har gått så bra är det goda samarbetet över förvaltningsgränserna, säger Malin Möller.

Läs om fler projekt i Sollentuna kommun