Det här är en annons

Verktyget som ger koll på utsläppen

Läs om det webbaserade verktyget som ger Mälarenergi full koll på kommunens utsläpp av oönskade ämnen.

Gemit Solutions Envomap

Få mer information om EnvoMap

Västerås kommun tar sitt dricksvatten från Mälaren, och det är även där avloppsvattnet hamnar efter att ha passerat reningsverket. Reningsverket är byggt för att rena vattnet från fosfor och kväve, men stoppar inte utsläppet av exempelvis kemikalier och metaller.

– Förra året antog Mälarenergi ett miljömål som säger att vi ska minska mängden oönskade ämnen i avloppsvattnet. Då krävs det att vi arbetar uppströms och förhindrar utsläppen redan vid källan, berättar Sandra Burman, som är miljöingenjör på det kommunala bolaget Mälarenergi.

För att lyckas med detta krävs en ordentlig överblick av alla utsläppskällor. Mälarenergi inledde därför en kartläggning av alla så kallade A- och B-verksamheter, alltså de som har tillstånd att bedriva miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken.

– Det var en ganska stor utredning och därför kände vi att vi behövde något verktyg för att hantera all information, säger Sandra Burman.

Lösningen blev EnvoMap – ett webbaserat verktyg för miljö- och uppströmsarbete som Gemit Solutions utvecklat för just kommuner och VA-verk, och som hjälper miljöingenjörerna att få en lättöverskådlig helhetsbild av alla utsläpp.

– Utan det hade vi förmodligen fått samla in all information i Excel-listor, vilket hade inneburit väldigt mycket jobb, berättar Sandra Burman.

artikelbild2-gemitsolutions
Miljöingenjörerna på Mälarenergi:
Sabina Björklund, Sandra Burman och Sonja Koskinen.

I EnvoMap kan alla kommunens verksamheter själva redovisa vad de använder för kemikalier, metaller och andra ämnen som kan vara farliga för miljön. Och Mälarenergi får upp all information på en Google Maps-baserad karta, där de kan se till exempel alla företag och var de finns i förhållande till ledningsnäten.

– Man får en direkt överblick över alla verksamheter. Och genom att klicka i kartan får man mer information, och kan se till exempel företagens rapporterade kemikalieutsläpp till avloppsnätet, säger Sandra Burman.

För att klara miljömålet behövde Mälarenergi komma igång snabbt med kemikalieinventeringen.

– Vi kom igång direkt med EnvoMap, vilket var en förutsättning för hela projektet. Nu har vi en bättre helhetsbild och kan lätt ta ut olika typer av statistik och skapa rapporter, vilket gör inventeringsarbetet riktigt roligt säger Sandra Burman.

Alla kemikalier som läggs in i systemet kontrolleras automatiskt mot PRIO, Begränsningsdatabasen, Vattendirektivet, NFS 2006:9 och SIN List.

– I vår kommer vi även att börja gå igenom alla C-verksamheter, som också bedriver miljöfarlig verksamhet. Och de kommer att ha stor hjälp av det här. Istället för att sitta och leta i till exempel PRIO så kommer deras kemikalieförteckning automatiskt att kontrolleras mot en databas, som gör en del av jobbet åt dem. Så det här systemet kommer till stor nytta för både oss och verksamheterna, berättar Sandra Burman.

Läs mer om EnvoMap