Popup-park ska bli ny mötesplats

Gata i Stockholm omvandlas till tillfällig park under sommaren.

Stockholms första popup-park i stadens egen regi har poppat upp mellan Sturegatan och Humlegårdsgatan i city. Parken är temporär och kommer att vara öppen hela sommaren fram till 31 augusti 2016.

–      Om man går in i området finns bänkar och träramper med grönska där man kan sitta, säger Anders Porelius, pressansvarig på trafikkontoret i Stockholm. Staden förändras precis som människor och det är kul med nya mötesplatser i gaturummet beroende på säsong.

Under tiden kommer all trafik vara förbjuden på gatan och cyklar måste ledas genom parken.

–      Vi kan styra om fordonstrafiken och våra analyser visar att det inte kommer att påverka trafiken så mycket.

Tanken är att det är människorna själva som kommer att avgöra hur utrymmet ska användas.

–      Jag tror att när människor upptäcker den här gatstumpen inser de att här kan man vara ostörd från fordonstrafik. Med det folkliv som finns kommer det bli en samlingsplats där man kan umgås, som i en park fast på gatan, säger Anders Porelius.