Prisad för träbyggnad

Byggföretaget Folkhems vd Arne Olsson är den första att ta emot nya utmärkelsen Trästadens Gnista – för sina pionjärinsatser inom träbyggande i Sverige.

Det nya priset är instiftat av föreningen Trästad Sverige och kommer att delas ut en gång per år till någon som gjort skillnad för det moderna träbyggandet i Sverige.

Arne Olsson har arbetat större delen av sitt yrkesverksamma liv med träbyggande. I mitten av 2000-talet tog han och Folkhem ett strategiskt beslut att fortsättningsvis endast bygga hus i trä. Bland annat har de uppfört två åttavåningshus i massivträ i Sundbyberg, norr om Stockholm. Husen invigdes 2013 och 2014 och efter det har de haft tusentals besökare från 150 olika länder. Arne Olsson har också rest land och rike runt för att prata om varför samhället behöver ställa om byggandet mot mer trä.

Utmärkelsen Trästadens Gnista har fått sitt namn från boken Den tändande gnistan: hur små faktorer kan förändra världen, skriven av engelsk-kanadensiske författaren och journalisten Malcolm Gladwell. Bland annat teoretiserar boken kring varför avgörande förändringar i samhället ofta sker plötsligt och oväntat.

Prisutdelare vid ceremonin i Stockholm var Magdalena Andersson, landshövding i Västerbotten och ordförande i Trästad Sverige.