Sakernas internet för fjärrvärme

Noggrann, digital avläsning av fjärrvärme är en av teknikerna som testas i projektet Hot Remote i Linköping. Resultaten ska redovisas i september.

Stadsdelen Vallastaden i sydvästra Linköping är testmiljö för nya tekniker som energibolaget Tekniska Verken vill utvärdera. En anledning är att här finns det största lågtempererade fjärrvärmenät som energibolaget driver i Linköping.

Tillsammans med Ericsson har Tekniska Verken initierat projektet Hot Remote som ska pröva hur sakernas internet (internet of things, IoT) kan användas för fjärrvärme. Målet är att digitalisera fjärrvärmesystemet, vilket förväntas ge effektivare energianvändning både i enskilda fastigheter och hela kvarter.

Fler sensorer och mätpunkter i fjärrvärmenätet ska göra det möjligt att läsa av distributionen av värme till bostäder och lokaler digitalt, i täta intervaller nära realtid. De praktiska effekterna av detta ska sedan studeras. Mätdata samlas in och kommuniceras trådlöst med de senaste mobilnätslösningarna för sakernas internet, via GSM och 4G. Data sparas i molnet hos Ericsson som ska utveckla nya verktyg för styrning av fjärrvärmenät.

I projektet, som drog igång i november, samarbetar Tekniska Verken även med Linköpings kommunala fastighetsbolag Stångåstaden som kommer att bidra med mätdata från sina fastigheter i Vallastaden.

Under stadsdelen sträcker sig också en 1 800 meter lång, patentsökt infrastrukturkulvert som Tekniska Verken tagit fram. Genom kulverten går ledningar för fjärrvärme, el, vatten/avlopp, trådlöst internet samt sopsug till alla bostäder. Kulverten ger bland annat möjlighet för Ericsson att testa sin täckning under skarpa förhållanden.

Projektet Hot Remote var ett av åtta utvalda i Vinnovas tidigare utlysning om Sakernas internet och koordineras av Science Park Mjärdevi. Även Linköpings universitets avdelning för Energisystem ingår i projektet.

Erfarenheterna från projektet kommer att redovisas under bo- och samhällsexport Vallastaden 2017 i september.