Social hållbarhet viktigast

Största och viktigaste utmaningen vid hållbar stadsutveckling är den sociala hållbarheten. Det menar Sima Zangiabadi, affärsutvecklingschef hos Peab Bostad i Solna.

Att skapa områden där människor med olika behov vill bo och leva är den största och viktigaste utmaningen för samhällsbyggarna just nu, enligt Sima Zangiabadi, affärsutvecklingschef hos Peab Bostad sedan i november. Den sociala hållbarheten handlar exempelvis om att skapa boenden som yngre generationer efterfrågar – mindre lägenheter, hyresrätter och bostäder som bättre matchar en viss livsstil. Det kan också handla om att skapa trygga aktivitetsplatser av olika slag.
– Social hållbarhet är något vi måste ta tag i på riktigt och inte bara prata om. I samhällsbyggnadsbranschen har vi varit dåliga på att skapa stadsmiljöer för yngre, som ofta vill ha något annat än de äldre som tycker och bestämmer, säger Sima Zangiabadi.

För att råda bot på detta vill Zangiabadi och Peab Bostad bland annat utveckla en metodik för att arbeta strategiskt med boendedialoger, redan tidigt i planeringsprocessen. En nystartad, intern innovationsgrupp ska även ta fram och testa idéer kring livsstilsanpassade och tekniksmarta hem. Idéerna ska följas upp genom enkäter med såväl ungdomar som äldre boende.
– Det är också viktigt att samverka med kommuner, skolor och andra aktörer samt bygga effektivare och billigare.

Sima Zangiabadi har tidigare arbetat både som arkitekt och byggherre i många år. Hon menar att arkitekter har en viktig roll i arbetet mot lyckad, hållbar stadsutveckling. Arkitekter behöver tänka brett, på mjuka värden och på hur de kan förbättra stadsmiljöerna. Inte bara rita hus.
– Det handlar om att hävda sin yrkesroll som arkitekt, trots att man är pressad av kommuner, byggherrar och byggbolag, säger Sima Zangiabadi.

Hon menar också att det gäller att vara extra uppmärksam med utvecklingen just nu, eftersom inflyttningen till städerna är så stor och byggandet går så snabbt.
– Det finns risk att man inte ser alla utmaningar, och vissa kvaliteter kan gå förlorade om man har för bråttom. En bra stadsplanering förutsätter att alla i branschen tar sitt ansvar.

De första resultaten av innovationsgruppens arbete förväntas vara klart i höst – före mässan Nordic Architecture Fair som arrangeras för första gången i Göteborg i november, där Sima Zangiabadi och Peab ska medverka.