Solelskatt bromsar satsningar

Nyligen flaggade regeringen för att den kritiserade skatten på solcellsanläggningar ska minskas igen. Men många bromsade projekt blir troligen inte av.

På det stora, platta taket till elgrossisten Elektroskandias nya centrallager utanför Örebro var det från början planerat för en solcellsanläggning med effekten 500 kilowatt. Efter beskedet om beskattning av el från anläggningar över 255 kilowatt minskade företaget ner sin satsning till hälften. Numera finns 249 kilowatt installerat, som ska täcka en del av elbehovet i det högautomatiska lagret.
– Nu säger visserligen regeringen att reglerna ska ändras igen, men vi kommer inte att sätta upp mer solceller, säger Dan Malmsten, underhållschef hos Elektroskandia i Örebro.

Även andra fastighetsägare har reagerat starkt på den nya energiskatten. Matgrossisten Martin och Servera stoppade tidigare i år bygget av 1 500 kvadratmeter solceller på taket till ett nytt lager i Enköping. Livsmedelsföretaget Axfood håller an på sina solcellssatsningar på varuhusens tak.

Kritiken har främst handlat om att den nya skatten gör solcellssatsningarna olönsamma. Många ifrågasätter också att skatt ska betalas på el som används i den egna fastigheten. I ett debattinlägg i Svenska Dagbladet beskriver sex fastighetsägare den nya energiskatten som ”ett dråpslag mot den spirande solcellsutvecklingen”.

Under 2015 ökade den installerade solcellseffekten i Sverige med 60 procent. Trots det är solelens andel av den totala elanvändningen bara 0,1 procent.

Efter den massiva kritiken av solenergiskatten har regeringen svängt i frågan och presenterat ett förslag till sänkning av skatten. Den lägre skatten föreslås börja gälla vid halvårsskiftet 2017.

Exakt hur mycket installerad effekt som uteblivit sedan sommaren 2016 finns ingen statistik på ännu. I mars presenterar Energimyndigheten sin nya energistatistik.

Marie Granmar
redaktion@aktuellhallbarhet.se