Stockholm får fler gröna tak

Den stora ombyggnationen av kvarteren runt Gallerian i Stockholm kommer även att ge staden nya stora ytor av gröna tak. Restauranger och odlingar planeras på det som fått namnet Rooftop.

I mars öppnade de första delarna av nya citykvarteret Urban Escape i centrala Stockholm. Fem kontorshus, två hotell, två torg, fyra gator och Gallerian ingår i stadomvandlingsprojektet.

Det nya kvarteret kommer även att få stora ytor av gröna tak med plats för uteserveringar med panoramautsikt, rekreation och kanske även kolonilotter.

I höst påbörjas arbetet med att anlägga de gröna takytorna, i satsningen som kallas Rooftop. Till sin hjälp har Urban Escape bland andra innovationsföretaget Urbangreen som är specialiserat på multifunktionell grönska. Rooftop beräknas bli klart under 2018.

AMF Fastigheter som ansvarar för omvandlingsprojektet har även inlett samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och forskningsprojektet ”The restorative workplace”. Målet är att skapa gröna utemiljöer som ökar trivseln och produktiviteten på jobbet.